Tin tức MICE

Kết nối với chúng tôi

THÔNG CÁO BÁO CHÍ - HÀN QUỐC NỚI LỎNG CHÍNH SÁCH THỊ THỰC ĐỐI VỚI CÁC QUỐC GIA  KHU VỰC PHÍA NAM HÀN QUỐC VÀ VIỆT NAMCHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DÀNH CHO CÁC ĐOÀN KHÁCH DU LỊCH KHEN THƯỞNG/ DU LỊCH KẾT HỢP TỔ CHỨC HỘI HỌP (KHÁCH ĐOÀN) ĐI HÀN QUỐCTRƯỢT TUYÊT TẠI HÀN QUỐC, HƠN CẢ MỘT TRẢI NGHIỆM!EXO HỎI - BẠN ĐÃ TỪNG TRẢI NGHIỆM NHƯ VẬY TẠI HÀN QUỐC CHƯA? (P. 2)EXO hỏi - Bạn đã từng trải nghiệm như vậy tại Hàn Quốc chưa? (P. 1)

Coupon online

Saturday Performance of Korean Music and Dance
Running Man in Insadong
Have fun Insadong
Seven Luck Casino Voucher
Trick Eye Museum Discount Coupon
Grevin Seoul Museum
Shinsegae Duty Free Campaign Event