Du lịch MICE theo thành phố

Daegu

Có tổng cộng 5 bài viết

Khách sạn Sân bay Quốc tế Daegu

221, Gonghang-ro, Dong-gu, Daegu
0.00/ 5.0
0

Khách sạn Grand Daegu

305, Dongdaegu-ro, Suseong-gu, Daegu
0.00/ 5.0
0

Khách sạn Inter-Burgo Daegu

212, Palhyeon-gil, Suseong-gu, Daegu  
0.00/ 5.0
0

Khách sạn trung tâm thành phố Novotel Daegu

611, Gukchaebosang-ro, Jung-gu, Daegu
0.00/ 5.0
0

EXCO

Daegu Exhibition null Center, 90, Yutongdanji-ro, Buk-gu, Daegu    
0.00/ 5.0
0