Du lịch MICE theo thành phố

Gyeongsangbuk-do

Có tổng cộng 5 bài viết

Khách sạn Hilton Gyeongju

484-7, Bomun-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do
0.00/ 5.0
0

Khách sạn Kolon

289-17, Bulguk-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do
0.00/ 5.0
0

Khách sạn Hyundai Gyeongju

338, Bomun-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, 38117
0.00/ 5.0
0

Khách sạn The-K Gyeongju

45, Expo-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do
0.00/ 5.0
0

Trung tâm hội nghị Quốc tế Gyeongju Hwabaek

507, Bomun-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do
0.00/ 5.0
0