Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

  • Saturday Performance of Korean Music and Dance
  • Running Man in Insadong
  • Have fun Insadong
  • Seven Luck Casino Voucher
  • Trick Eye Museum Discount Coupon
  • Grevin Seoul Museum
  • Shinsegae Duty Free Campaign Event

NANO KOREA 2015

Triển lãm Quốc tế công nghệ NANO Hàn Quốc 2015

Exhibition / Tên triển lãm

NANO KOREA 2015

Triển lãm Quốc tế công nghệ NANO Hàn Quốc 2015

Time / Thời gian

July 1~3, 2015

Từ  1~3/7/2015

Venue / Địa điểm

COEX, Seoul, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế COEX, Seoul, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 18,378m2

Diện tích trưng bày : 18,378m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Nano materials, Nano Devices, etc.

Nguyên vật liệu nano, Thiết bị nano, v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

NTRA (Nano Technology Research Association)

Hiệp hội nghiên cứu công nghệ Nano (NTRA)

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

MOTIE (Ministry of Trade, Industry & Energy)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (MOTIE)

ME (Ministry of Environment), etc.

Bộ Môi trường (ME), v.v..

Website

http://nanokorea.or.kr/eng/main/

 

 

Korea International Safety & Health Show 2015 (KISS 20155)

Hội chợ quốc tế về sức khỏe và an toàn Hàn Quốc 2015

Exhibition / Tên triển lãm

Korea International Safety & Health Show 2015 (KISS 20155)

Hội chợ quốc tế về sức khỏe và an toàn Hàn Quốc 2015

Time / Thời gian

July 6~9, 2015

Từ  6~9/7/2015

Venue / Địa điểm

COEX, Seoul, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế COEX, Seoul, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 10.368

Diện tích trưng bày : 10,368m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Gas safety, Fire Fighting and Rescue, etc.

An toàn khi sử dụng ga, phòng cháy chữa cháy & cứu hộ, v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

Korea Occupational Safety & Health Agency (KOSHA)

Cơ quan bảo hộ sức khỏe và an toàn Hàn Quốc

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

Ministry of Employment & Labor and etc.

Bộ Lao động, v.v..

Website

https://www.kiss21c.org:447/en/asp/info_01.asp