Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) chính thức ra mắt Chương trình đào tạo chuyên gia du lịch MICE Hàn Quốc thông qua website www.koreaconvention.org

Khi truy cập vào website này, học viên có thể click lựa chọn mục ‘KOREA MICE SPECIALIST PROGRAM’ để bắt đầu đăng kí tham gia khóa học này.

Chương trình học sẽ gồm ba (03) phần chính :

1) Cơ bản : Gồm ba (03) bài học :

- Bài 1 : Tổng quan về Hàn Quốc

- Bài 2 : Giao thông và Hệ thống chỗ ở

- Bài 3 : Mua sắm và Ẩm thực

2) Nâng cao : Gồm năm (05) bài học :

- Bài 1 : Tổng quan về ngành công nghiệp MICE tại Hàn Quốc

- Bài 2 : Cơ sở vật chất hạ tầng dành cho du lịch MICE ở các địa phương (Phần 1)

- Bài 3 : Cơ sở vật chất hạ tầng dành cho du lịch MICE ở các địa phương (Phần 2)

- Bài 4 : Những địa điểm tổ chức sự kiện ấn tượng

- Bài 5 : Những chương trình trải nghiêm

3) Đánh giá năng lực

- Trong phần này, học viên sẽ làm bài thi trắc nghiệm và sẽ cần đạt được 80/100 điểm để hoàn thành khóa học.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp bằng chứng nhận đã hoàn thành khóa học. Cụ thể, sau khi đạt 80/100 điểm cho bài thi thì trên thanh menu của trang web, mục ‘In Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học’ sẽ có hiệu lực, và học viên có thể click vào mục này để in Giấy chứng nhận này.

 

Chi tiết vui lòng truy cập website www.koreaconvention.org