Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

Korea International Furniture & Interior Fair 2015 (2015 KOFURN)

Hội chợ Quốc tế Nội thất Hàn Quốc 2015

 

Exhibition / Tên triển lãm

Korea International Furniture & Interior Fair 2015 (2015 KOFURN)

Hội chợ Quốc tế Nội thất Hàn Quốc 2015

Time / Thời gian

August 19~23, 2015

Từ  19~23/8/2015

Venue / Địa điểm

KINTEX, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế KINEX, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 10,733m2

Diện tích trưng bày : 10,733m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Furniture & Woodworking Materials, etc.

Nội thất & Vật liệu gỗ, v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

Korea Federation of Furniture Industry Cooperatives

Liên hiệp công nghiệp nội thất Hàn Quốc

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

MOTIE (Ministry of Trade, Industry & Energy)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (MOTIE)

Website

http://www.kofurn.or.kr/

 

 

 

IT Convergence Expo Korea 2015

Hội chợ Quốc tế Công nghệ thông tin hội tụ Hàn Quốc 2015

 

Exhibition / Tên triển lãm

IT Convergence Expo Korea 2015

Hội chợ Quốc tế Công nghệ thông tin hội tụ Hàn Quốc 2015

Time / Thời gian

August 19~21, 2015

Từ  19~21/8/2015

Venue / Địa điểm

EXCO, Daegu, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế EXCO,Daegu, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 5,171m2

Diện tích trưng bày : 5,171m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Mobile, Smart car, etc.

Điện thoại, Ô tô thông minh, v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

EXCO

Trung tâm triển lãm quốc tế EXCO

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

Daegu Metropolitan City and etc.

Thành phố Daegu, v.v..

Website

http://www.itce.kr