Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

EXPO SOLAR 2015 (Int'l Solar Energy Expo & Conference 2015)

Triển lãm & Hội nghị Quốc tế về năng lượng mặt trời 2015

Exhibition / Tên triển lãm

EXPO SOLAR 2015 (Int'l Solar Energy Expo & Conference 2015)

Triển lãm & Hội nghị Quốc tế về năng lượng mặt trời 2015

Time / Thời gian

September 9~11, 2015

Từ  9~11/9/2015

Venue / Địa điểm

KINTEX, Gyeonggi-do, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế KINTEX, Seoul, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 10,611m2

Diện tích trưng bày : 10,611m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Energy Storage System and Solution, etc.

Giải pháp và hệ thống dự trữ năng lượng, v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

Monthly SOLAR TODAY

Hiệp hội Năng lượng mặt trời

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

MOTIE (Ministry of Trade, Industry & Energy)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (MOTIE)

ME (Ministry of Environment), etc.

Bộ Môi trường (ME), v.v..

Website