Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

KES 2015 (Korea Electronics Show 2015)

Triển lãm Điện tử Hàn Quốc 2015

 

Exhibition / Tên triển lãm

KES 2015 (Korea Electronics Show 2015)

Triển lãm Điện tử Hàn Quốc 2015

Time / Thời gian

October 14~17, 2015

Từ  14~17/10/2015

Venue / Địa điểm

KINTEX, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế KINEX, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 23,157m2

Diện tích trưng bày : 23,157m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Multimedia, Software, Display, etc.

Đa phương tiện, phần mềm, trưng bày, v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

KEA (Korea Electronics Association)

Liên hiệp công nghiệp nội thất Hàn Quốc

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

MOTIE (Ministry of Trade, Industry & Energy)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (MOTIE)

Website

http://www.kes.org/eng/

 

 

 

ROBOT WORLD 2015

Triển lãm Robot 2015

 

Exhibition / Tên triển lãm

ROBOT WORLD 2015

Triển lãm Robot 2015

Time / Thời gian

October 28~31, 2015

Từ  28~31/10/2015

Venue / Địa điểm

KINTEX, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế KINEX, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 15,174m2

Diện tích trưng bày : 15,174m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Manufacturing Robot, Service Robot, Automation, etc.

Robot sản xuất, Robot dịch vụ, Tự động hóa, v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

KAR (Korea Association of Robot Industry)

Hiệp hội Công nghệ robot Hàn Quốc

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

MOTIE (Ministry of Trade, Industry & Energy)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (MOTIE)

Website

http://www.robotworld.or.kr/eng/?ckattempt=1