Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

GREEN CAR KOREA 2015

Triển lãm Ô tô sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường 2015

 

Exhibition / Tên triển lãm

GREEN CAR KOREA 2015

Triển lãm Ô tô sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường 2015

Time / Thời gian

November 5~7, 2015

Từ  5~7/11/2015

Venue / Địa điểm

Kimdaejung Convention Center, Gwangju, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế Kimdaejung, Gwangju, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 9,052m2

Diện tích trưng bày : 9,052m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Food, Food Additives, Raw Materials, etc.

Thực phẩm, nguyên liệu thô, v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

Kimdaejung Convention Center, Gwangju, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế Kimdaejung, Gwangju, Hàn Quốc

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

MOTIE (Ministry of Trade, Industry & Energy)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (MOTIE)

Website

http://www.greencar.or.kr  

 

 

 

FOOD WEEK KOREA 2015

Tuần lễ Thực phẩm Hàn Quốc 2015

 

Exhibition / Tên triển lãm

FOOD WEEK KOREA 2015

Tuần lễ Thực phẩm Hàn Quốc 2015

Time / Thời gian

November 18~21, 2015

Từ  18~21/11/2015

Venue / Địa điểm

COEX Center, Seoul, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế COEX, Seoul, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 34,567m2

Diện tích trưng bày : 35,567m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Food & Beverage, Raw Materials, etc.

Thực phẩm & Đồ uống, Nguyên liệu thô, v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

COEX Center, Seoul, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế COEX, Seoul, Hàn Quốc

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

MOTIE (Ministry of Trade, Industry & Energy)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (MOTIE)

Website

http://koreafoodweek.com/

 

 

GWANGJU INTERNATIONAL FOOD FAIR 2015

Triển lãm Quốc tế Thực phẩm Gwangju 2015

 

Exhibition / Tên triển lãm

GWANGJU INTERNATIONAL FOOD FAIR 2015

Triển lãm Quốc tế Thực phẩm Gwangju 2015

Time / Thời gian

November 26~29, 2015

Từ  26~29/11/2015

Venue / Địa điểm

Kimdaejung Convention Center, Gwangju, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế Kimdaejung, Gwangju, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 9,052m2

Diện tích trưng bày : 9,052m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Food, Food Additives, Raw Materials, etc.

Thực phẩm, Nguyên liệu thô, v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

Kimdaejung Convention Center, Gwangju, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế Kimdaejung, Gwangju, Hàn Quốc

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

MAFRA (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)

Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông sản (MAFRA)

MOTIE (Ministry of Trade, Industry & Energy)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (MOTIE)

Website

http://www.foodshow.kr/en/?ckattempt=1