Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

  • Saturday Performance of Korean Music and Dance
  • Running Man in Insadong
  • Have fun Insadong
  • Seven Luck Casino Voucher
  • Trick Eye Museum Discount Coupon
  • Grevin Seoul Museum
  • Shinsegae Duty Free Campaign Event

Nếu bạn muốn khám phá ẩm thực, thiên nhiên hoặc văn hóa, sẽ luôn có một sự kiện liên quan dành cho bạn tại Hàn Quốc. Dưới đây là một số lễ hội và hoạt động trong tháng 7 & 8, 2015

Lễ hội

Ngày bắt đầu

-

Ngày kết thúc

Thành phố/Huyện

Tỉnh

Summer Splash & Fantastic Summer Night

06-19-2015

-

08-30-2015

Yongin-si

Gyeonggi-do

Daegu International Musical Festival

06-26-2015

-

07-13-2015

Dong-gu

Daegu

Tea World Festival

07-09-2015

-

07-12-2015

Gangnam-gu

Seoul

Buyeo Seodong Lotus Festival

07-10-2015

-

07-19-2015

Buyeo-gun

Chungcheongnam-do

World Taekwondo Culture Expo 

07-10-2015

-

07-15-2015

Muju-gun

Jeollabuk-do

The Great Mountains International Music Festival & School

07-14-2015

-

08-04-2015

Pyeongchang-gun

Gangwon-do

Bucheon International Fantastic Film Festival

07-16-2015

-

07-26-2015 

Bucheon-si

Gyeonggi-do

Boryeong Mud Festival 

07-17-2015

-

07-26-2015

Boryeong-si

Chungcheongnam-do

Daegu Chicken and Beer Festival 

 07-22-2015

-

07-26-2015

Dalseo-gu

Daegu

Pyeongchang Biennale

07-23-2015

-

08-11-2015

Pyeongchang-gun

Gangwon-do

Mokpo Port Festival 

07-24-2015

-

07-28-2015

Mokpo-si

Jeollanam-do

Ansan Valley Rock Festival 

07-24-2015

-

07-26-2015

Ansan-si

Gyeonggi-do

Ulsan Shipbuilding & Sea Festival 

07-24-2015

-

07-26-2015

Ulsan-si

Ulsan

Geumgang Yeoul Festival

07-24-2015

-

07-26-2015

Geumsan-gun

Chungcheongnam-do

Geochang International Festival of Theater

07-24-2015

-

08-09-2015

Geochang-gun

Gyeongsangnam-do

Dong Gang International Photo Festival

07-24-2015

-

10-04-2015

Yeongwol-gun

Gangwon-do

Yeongwol Donggang Festival 

07-29-2015

-

08-02-2015

Yeongwol-gun

Gangwon-do

Pohang International Fireworks Festival 

07-30-2015

-

08-02-2015

Pohang-si

Gyeongsangbuk-do

Hamyang Wild Ginseng Festival

07-30-2015

-

08-03-2015

Hamyang-gun

Gyeongsangnam-do

Jeongnamjin Jangheung Water Festival 

07-31-2015

-

08-06-2015

Jangheung-gun

Jeollanam-do

Bonghwa Eun-Uh (Sweet Fish) Festival

08-01-2015

-

08-08-2015

Bonghwa-gun

Gyeongsangbuk-do

Gangjin Celadon Festival 

08-01-2015

-

08-09-2015

Gangjin-gun

Jeollanam-do

Busan Sea Festival

08-01-2015

-

08-08-2015

Haeundae-gu

Busan

Busan International Magic Festival 

08-06-2015

-

08-09-2015

Nam-gu

Busan

Dodu Oraemul Festival 

08-2015 Planned

-

08-2015 Planned

Jeju-si

Jeju-do

Incheon Pentaport Rock Festival

08-07-2015

-

 08-09-2015

Yeonsu-gu

Incheon

The Great Battle of Hansan Festival 

08-12-2015

-

08-16-2015

Tongyeong-si

Gyeongsangnam-do

Bucheon International Comics Festival 

08-12-2015

-

08-16-2015

Bucheon-si

Gyeonggi-do

Muan White Lotus Festival 

08-13-2015

-

08-16-2015

Muan-gun

Jeollanam-do

Jecheon International Film & Music Festival 

08-13-2015

-

08-18-2015

Jecheon-si

Chungcheongbuk-do

Chungju World Martial Arts Festival 

08-22-2015

-

08-30-2015

Chungju-si

Chungcheongbuk-do

Goesan Red Pepper Festival

08-27-2015

-

08-30-2015

Goesan-gun

Chungcheongbuk-do

Yeongdong Grape Festival

08-27-2015

-

08-30-2015

Yeongdong-gun

Chungcheongbuk-do

Muju Firefly Festival

08-29-2015

-

09-06-2015

Muju-gun

Jeollabuk-do

Tổng đài hỗ trợ du lịch Hàn Quốc 1330 : +82-2-1330 (Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung)