Kết nối với chúng tôi
Thư viện
Sự kiện Online

 

Nếu bạn không xem được hình ảnh, click tại đây.

Tháng 6, 2015
Bản tin K-MICE 25
 
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ MIỄN PHÍ
"VIỆT NAM – HÀN QUỐC 2015”

Tin khác

VPĐD TỔNG CỤC DU LỊCH HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM

Phòng 1302, Tầng 13, Tòa nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội, VN
Tel: +84-4-3556 4040/4242/4343 | Email: ktoincentives@gmail.com
Website: www.visitkorea.org.vn - www.koreaconvention.org