Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

SEOUL DESIGN FESTIVAL 2015

LỄ HỘI THIẾT KẾ SEOUL 2015

 

Exhibition / Tên triển lãm

SEOUL DESIGN FESTIVAL 2015

LỄ HỘI THIẾT KẾ SEOUL 2015

Time / Thời gian

December 2~6, 2015

Từ  2~6/12/2015

Venue / Địa điểm

Hall B, COEX, Seoul, Korea

Gian B, TT Triển lãm COEX, Seoul, Hàn Quốc

Website

www.designfestival.co.kr  

Email

SDF@design.co.kr

Tel

+82-2-2262-7191~8

 

 

CRAFT TREND FAIR 2015

HỘI CHỢ HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 2015

 

Exhibition / Tên triển lãm

CRAFT TREND FAIR 2015

HỘI CHỢ HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 2015

Time / Thời gian

December 17~20, 2015

Từ  17~20/12/2015

Venue / Địa điểm

Hall A, COEX Center, Seoul, Korea

Gian A, TT Triển lãm Quốc tế COEX, Seoul, Hàn Quốc

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Furniture, Light, etc.

Nội thất, đèn, v.v…

Website

https://www.kcdf.kr

Email

craftfair@kcdf.kr

Tel

+82-2-398-7952

 

 

KOREA EXHIBITION INDUSTRY EXPO 2015

HỘI CHỢ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM HÀN QUỐC 2015

 

Exhibition / Tên triển lãm

KOREA EXHIBITION INDUSTRY EXPO 2015

HỘI CHỢ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM HÀN QUỐC 2015

Time / Thời gian

December 17~18, 2015

Từ  17~18/12/2015

Venue / Địa điểm

Hall B, COEX, Seoul, Korea

Gian B, TT Triển lãm COEX, Seoul, Hàn Quốc

Website

http://expoexpo.or.kr/

Email

Allfair@naver.com  

Tel

+82-2-567-5311