Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

  • Gyeonggi-Do Coupon Book
  • Sự kiện Online
  • Sự kiện Online
  • Sự kiện Online
  • Sự kiện Online
  • Sự kiện Online
  • Sự kiện Online
Nếu bạn không xem được hình ảnh, click tại đây.Tháng 8, 2015
Bản tin Kim Chi News 58

Kính gửi Quý đối tác và khách hàng,

Chúng tôi vẫn đang dành nhiều cơ hội tới thăm quan đất nước Hàn Quốc cho những người bạn thân thiết của KTO. Hãy hãy tham khảo những thông tin trong bản tin kim chi số này và chuẩn bị hành trình đến Hàn Quốc nhé

EVENT: DU LỊCH HÈ ĐẾN HÀN QUỐC – NHẬN NHIỀU HƠN THẾ

Đọc tiếp ...