Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

SỰ KIỆN

THÔNG TIN CHUNG

16-18/9/2015

Seoul

COEX

Hội chợ về bức xạ & hạt nhân thế giới Hàn Quốc  2015

(World Nuclear & Radiation Expo Korea 2015)

-Bộ Khoa học, Công nghệ & Kế hoạch

-Tel: +82 2 6000 6693/6696

-Website: nure.or.kr

-Email: nure_korean@naver.com

16-18/9/2015

Seoul

COEX

Hội chợ Học trực tuyến Hàn Quốc

(e-Learning Korea)

-Bộ Giáo dục

-Tel: +82 2 6000 6697

-Website: www.elearningkorea.org

-Email: elly@exporum.com

17-20/9/2015

Seoul

COEX

Cuộc thi làm hàng thủ công Hàn Quốc lần thứ 45

(The 45th Korea Crafts Competition)

-Hiệp hội đồ thủ công Hàn Quốc

-Tel: +82 2 2698 0003

-Website: www.crafts.or.kr

-Email: kohan@kohan.or.kr

17-30/9/2015

Seoul

COEX

Hội chợ quà tặng Seoul 2015

(Seoul Gift Show 2015)

-Hiệp hội đồ thủ công Hàn Quốc

-Tel: +82 2 2698 0003

-Website: www.seoulgiftshow.com

-Email: info@seoulgiftshow.com

21-23/9/2015

Seoul

COEX

Hội chợ hàng cao cấp Hàn Quốc

(Korea Premium Goods Fair : K-PG Show)

-Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc

-Tel: +82 2 557 6776

-Website: www.korcham.net

-Email: david1@world-expo.co.kr

22-25/9/2015

Daejeon

DCC

Hội chợ công nghẹ cao thế giới 2015

(2015 World Technopolis Association (WTA) Hi-Tech Fair)

-Hiệp hội kỹ sư công nghệ thế giới (WTA)

-Tel: +84 40 270 2260

- Website: www.wtanet.org