Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

SỰ KIỆN

THÔNG TIN CHUNG

1-4/10/2015

Busan

BEXCO

Triển lãm thuyền quốc tế Busan  2015

(Busan International Boat Show 2015)

-BEXCO

-Tel: +82 51 740 8600

-Website: www.boatshowbussan.com

-Email: boat@bexco.co.kr

7-11/10/2015

Seoul

COEX

Hôi chợ nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc 2015

(Korea International Art Fair 2015)

-Hiệp hội triển lãm nghệ thuật Hàn Quốc

-Tel: +82 2 6000 1011

-Website: kiaf.org

-Email: artfair@coex.co.kr

14-17/10/2015

Seoul

COEX

Triển lãm thiết kế quốc tế Hàn Quốc 2015

(Korea International Sign and Design Show (KOSIGN) 2015)

-COEX, Hiệp hội quảng cáo ngoài trời Hàn Quốc

-Tel: +82 2 6000 1101

-Website: www.kosign.co..kr

-Email: kosign@coex.co.kr