Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

SỰ KIỆN

THÔNG TIN CHUNG

1-4/11/2015

Incheon

GRAND HYATT INCHEON

Diễn dàn Cộng đồng Kinh tế Châu Á

(Asia Economic Community Forum AECF 2015)

-Ủy bản Diễn đàn Cộng đồng Kinh tế Châu Á 

-Tel: +82 2 7330 3715

-Website: www.aecforum.net

-Email: aecforum@gmail.com

2-6/11/2015

Seoul

COEX

Hội nghị Đường bộ Thế giới lần thứ 25 tại Seoul 2015

(The 25th World Road Congress Seoul 2015)

-Hiệp hội Vận tải và Đường bộ Hàn QUốc (KRTA)

-Tel: +82 2 3490 1052

-Website: www.piarcseoul2015.org

-Email: info@piarcseoul.org

10-14/11/2015

Jeju

JEJU INTERNATIONAL CONVENTION CENTER

Diễn dàn Kỹ thuật Hàn Quốc 2015

(2015 Korean Society of Mechanical Engineers Fall Conference)

-Hiệp hội Kỹ thuật Hàn Quốc (KSME)

-Tel: +82 2 501 3646

-Website: www.ksme.or.kr

-Email: ksme@ksme.or.kr