Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

  • Gyeonggi-Do Coupon Book
  • Sự kiện Online
  • Sự kiện Online
  • Sự kiện Online
  • Sự kiện Online
  • Sự kiện Online
  • Sự kiện Online

Nhận ưu đãi giảm giá từ hệ thống khách sạn BENIKEA

Nhận ưu đãi giảm giá từ hệ thống khách sạn BENIKA

Đặt phòng tại: http://www.benikea.com/event/20150824/index.html 

 

Coupon giảm giá chỉ áp dụng cho những booking được đặt trên website của chuỗi khách sạn (http://www.benikea.com/ENG)