Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

SỰ KIỆN

THÔNG TIN CHUNG

2-6/12/2015

Seoul

COEX

Lễ hội Thiết kế Seoul 2015

(Seoul Design Festival 2015)

-Đơn vị tổ chức : Công ty Design House

-Tel: +82 2 2262 7191~8

-Website: www.designfestival.co.kr

-Email: SDF@design.co.kr

3-6/12/2015

Seoul

COEX

Hội chợ đồ gỗ

(Wood Fair)

-Đơn vị tổ chức: Tổ chức quản lý Hội chợ

-Tel: +82 2 6000 7852

-Website: www.woodfair.or.kr

-Email: wood@woodfair.or.kr

15-20/12/2015

Seoul

COEX

Hội chợ đồ thủ công 2015

(Craft Trend Fair 2015)

-Đơn vị tổ chức : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc

-Tel: +82 2 398 7952

-Website: craftfair.kcdf.kr

-Email: craftfair@kcdf.kr

17-18/12/2015

Seoul

COEX

Hội chợ ngành công nghiệp Triển lãm Hàn Quốc 2015

(2015 Korea Exhibition Industry EXPO)

-Đơn vị tổ chức : Hiệp hội tổ chức Triển lãm Hàn Quốc

-Tel: +82 2 567 5311

-Website: expoexpo.or.kr

-Email: allfair@naver.com

24-28/12/2015

Seoul

COEX

Triển lãm nghệ thuật Seoul 2015

(Seoul Art Show 2015)

-Đơn vị tổ chức : Hiệp hội triển lãm nghệ thuật Seoul

-Tel: +82 2 1577 3614

-Website: seoulartshow.com

-Email: seoulartshow@gmail.com