Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

Thời gian

20~22.10.2015 (03 ngày)

Địa điểm

Khu vực Hội nghị, Trung tâm triển lãm BEXCO, Busan, Hàn Quốc

Đơn vị tổ chức

Đăng kiểm Hàn Quốc (KR)
Liên hiệp ngành công nghiệp Hàn Quốc (KICOX)
Hiệp hội Thiết bị Hàng hải Hàn Quốc (KOMEA)
Hiệp hội Đóng tàu và Hàng hải Hàn Quốc (KOSHIPA)
Hiệp hội Chủ tàu Hàn Quốc (KSA)
Hãng tin Quảng bá Kinh tế Busan (BEPA)
Trường Đại học Hàng hải Hàn Quốc (KMOU)
Viện nghiên cứu Thiết bị Hàng hải Hàn Quốc (KOMERI)
Hiệp hội Kĩ thuật hàng hải Hàn Quốc (KOSME)

Chủ đề

Công nghệ xanh, Cơ hội xanh

Ngôn ngữ chính thức

Tiếng Anh

 

Địa điểm : BEXCO

Khu vực Hội nghị, Tầng 1

Khu vực Hội nghị, Tầng 3

 

Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập : http://www.kormarineconferences.org/