Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

SỰ KIỆN

THÔNG TIN CHUNG

13-17/4/2016

Goyang, Gyeonggi-do

KINTEX

Triển lãm công nghệ sản xuất quốc tế Seoul lần thứ 17 năm 2016

(The 17th Seoul International Manufacturing Technology Show 2016)

-Hiệp hội Công nghiệp Chế tạo Hàn Quốc (KOMMA)

-Tel: +82 2 3453 2721

-Website: www.simtos.org

-Email: simtos@simtos.org

26-29/4/2016

Goyang, Gyeonggi-do

KINTEX

Triển lãm Công nghệ Đóng gói Quốc tế Hàn Quốc lần thứ 20

(The 20th Korea International Packing Exhibition)

-Tập đoàn Triển lãm Kyungyon

-Tel: +82 2 785 4771

-Website: www.koreapack.org

-Email: bjkim@kyunyon.co.kr