Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN

PHOTO & IMAGING
International Photo & Imaging Industry Show

Triển lãm Công nghiệp Hình ảnh Quốc tế

COEX, Seoul

04.05 - 08.05 2016

GLOBAL ELECTRIC POWER TECH
Power Electrics, Power Quality & Network System, Electric Power Facilities & Related Materials

Triển lãm Công nghệ Năng lượng Điện toàn cầu

COEX, Seoul

11.05 - 13.05 2016

GLOBAL NUCLEAR POWER TECH
Nuclear Power Expo. Nuclear Equipment & Materials, Fuel Supply & Pretreatment System, Instrument, Control, Automation & Monitoring System, Waste & Waste Water Treatment, Cleaning, Radioactivity Measurement, Management & Protection Facility

Triển lãm Công nghệ Năng lượng Hạt nhân toàn cầu

COEX, Seoul

11.05 - 13.05 2016

WIS - WORLD IT SHOW
Trade Show dedicated to Information Technology

Triển lãm IT Thế giới

COEX, Seoul

17.05 - 20.05 2016

KOBA
Korea International Broadcast, Audio & Lighting Equipment Show

Triển lãm Thiết bị Anh sáng, Âm thanh, Truyền hình Quốc tế Hàn Quốc

COEX, Seoul

24.05 - 27.05 2016

ENVEX
International Exhibition on Environmental Technology & Green Energy

Triển lãm Quốc tế Năng lượng xanh & Công nghệ môi trường

COEX, Seoul

31.05 - 03.06 2016

SEOUL FOOD & HOTEL
International Exhibition for the Food, Drinks, Hospitality, Foodservice, Bakery and Supermarket Industries

Triển lãm Quốc tế về Thực phẩm, Khách sạn và Siêu thị

KINTEX, Gyeonggi-do

10.05 - 13.05 2016

KOREA INTERNATIONAL BOAT SHOW
Korea International Boat Show

Triển lãm Quốc tế tàu thuyền Hàn Quốc

KINTEX. Gyeonggi-do

19.05 - 22.05 2016