Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN

GWANGJU INTERNATIONAL MOLD & MACHINERY INDUSTRY FAIR 2016
Hội chợ công nghiệp máy móc quốc tế Gwangju 2016

- Tel: +82-2 588 2526

- Website: www.gimma.or.kr

- Email: hipark@kimikorea.com

Trung tâm Sự kiện Kimdaejung, Gwangju

06.2016