Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

Call2All được tổ chức từ ngày 27/6 - 01/07/2016 tại Trung tâm Triển lãm KINTEX, Ilsan, tỉnh Gyeonggi.

Đại hội lần này sẽ định hướng phương pháp tiếp cận nhu cầu của những nhóm người chưa được tiếp cận như nhu cầu cơ bản như thực phẩm, quần áo, chỗ ở, v.v..

Dự kiến khoảng hơn 5,000 người đứng đầu Kito giáo trên khắp Thế giới sẽ tham gia sự kiện này với hy vọng sẽ tìm ra được phương án giải quyết các vấn đề như xóa bỏ đói nghèo, thúc đẩy việc truyền giáo, v.v…

Thời gian: 27/6 – 01/07/2016

Địa chỉ: KINTEX, Ilsan, Gyeonggi-do

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Website: http://www.call2all.org/