Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

  • Saturday Performance of Korean Music and Dance
  • Running Man in Insadong
  • Have fun Insadong
  • Seven Luck Casino Voucher
  • Trick Eye Museum Discount Coupon
  • Grevin Seoul Museum
  • Shinsegae Duty Free Campaign Event
[TỰ ĐI HÀN QUỐC] MIỄN THUẾ & HOÀN THUẾ (Phần 2)

Địa điểm các quầy Hoàn Thuế
*Cập nhật Tháng 12/2016
  Cửa sổ dịch vụ Global Blue
  1. Lotte Department Store - Trụ sở (1F, 4F)
  2. Hyundai Department Store - Chi nhánh Sinchon (10F)
  3. Galleria Department Store - Trụ sở (5F)
  4. Lotte Department Store - Chi nhánh Jamsil (11F)
  5. Kumkang - Trụ sở Myeongdong (3F)
  6. Gasan W-Mall (8F)
  7. Hyundai City Outlet Gasan (3F)
  8. Lotte World Mall (6F)
  9. Shinsegae Department Store - Chi nhánh Yeongdeungpo (1F)
  10. Mario Outlet (Hall 1 - 8F, Hall 3 - 11F)
  11. ABC Mart GS – Chi nhánh Myeong-dong (3F)
  (21, Myeongdong 8na-gil, Jung-gu, Seoul)
  12. Ssamzigil (B1F)
  Cửa sổ dịch vụ Miễn Thuế Toàn Cầu
  1. Woori Bank - Chi nhánh Tài chính trung tâm Myeong-dong
  (Đi qua Nhà hát Myeongdong)
  2. Shinsegae Department Store - Trụ sở (B1F, 1F, 4F)
  3. Shinsegae Department Store - Chi nhánh Gangnam (2F)
  4. Hyundai Department Store - Trụ sở (2F)
  5. Hyundai Department Store - Chi nhánh COEX (2F)
  6. Galleria Department Store - Trụ sở (5F)
  7. Doota (B2F)
  8. Lotte FITIN (8F)
  9. Olive Young Flagship Store (2F) (53, Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul)
  10. Lotte World Mall (5F)
  11. Hwachangtosan Co,. Ltd. (Cửa hàng chuyên dụng Ginseng Specialty) (1F)
  (212, Yeonhui-ro, Seodaemun-gu, Seoul)
  12. DI Mall (B2F) (123, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul)
  13. Hyundai I’PARK Mall – Fashion Hall (1F)
  (21, Myeongdong 8na-gil, Jung-gu, Seoul)
  14. Hyundai City Outlet – Chi nhánh Dongdaemun (B1F)
  (20, Jangchungdan-ro 13-gil, Jung-gu, Seoul)
  15. LesMore - Chi nhánh Myeong-dong
  16. Roem - Chi nhánh Myeong-dong (3F)
  (Chungmu-ro 1-ga, Jung-gu, Seoul)
  17. Shinsegae Department Store – Chi nhánh Centum City (B2F, 1F)
  18. Busan Bank – Chi nhánh Seomyun Lotte (1F)
  (61, Sincheon-daero 78beon-gil, Busanjin-gu, Busan)
  19. Busan Bank – Chi nhánh Sinchangdong
  (13, Gwangbokjungang-ro, Jung-gu, Busan)
  20. Busan Bank – Chi nhánh Dong Busan (3F)
  (147, Gijanghaean-ro, Gijang-gun, Busan)
  21. Busan Bank – Chi nhánh Shinsegae Busan Outlet (3F)
  (1133, Jeonggwan-ro, Jangan-eup, Gijang-gun, Busan)
  22. CK Partners
  (379, Jeungsan-ro, Eunpyeong-gu, Seoul)
  23. E-Land World New Balance – Chi nhánh Hongdae (3F)
  (20, Hongik-ro, Mapo-gu, Seoul)

  Máy Miễn Thuế Toàn Cầu

  1. Hyundai Department Store U-PLEX - Daegu Branch (8F)
  2. Olive Young – Hongik University Station Branch (1F)
  (LG Palace, 156, Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul)
  3. Parnas Mall (B1F)
  4. Busan Renecite
  5. Olive Young – Hongdae Jungang Branch (2F)
  (68, Eoulmadang-ro, Mapo-gu, Seoul)
  6. MCM Myeongdong SPACE (3F)
  (17, Myeongdong 8ga-gil, Jung-gu, Seoul)
  7. Hyundai Premium Outlets - Gimpo Branch (1F)
  8. Olive Young – Ewha Women’s University Jungang Branch
  (43, Ewhayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul)
  9. Olive Young – Garosu-gil Branch
  (5, Dosan-daero 13-gil, Gangnam-gu, Seoul)
  10. Olive Young – Seomyeong Jungang Branch
  (Dongbo Plaza, 704, Jungang-daero, Busanjin-gu, Busan)
  11. Line Friends Store - Myeong-dong Branch (2F)
  (9, Myeongdong 8na-gil, Jung-gu, Seoul)
  12. Line Friends Store - Itaewon Branch (2F)
  (200, Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul)
  13. Lotte Fitin(1F)
  (Myeong-dong Dept. Store, 21, Myeongdong 8na-gil, Jung-gu, Seoul)
  14. Lloyd - Dongdaemun Design Plaza (B2F)
  15. Hyundai Department Store - Pangyo Branch (10F)
  (20, Pangyoyeok-ro 146-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do)
  16. Hyundai Department Store - D-Cube City Branch (3F)
  (662, Gyeongin-ro, Guro-gu, Seoul)
  17. Hyundai I’PARK Mall - Living Hall (3F)
  18. SM COEX Artium (4F)
  (513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul)
  19. Hyundai City Outlet – Dongdaemun Branch (10F)
  (20, Jangchungdan-ro 13-gil, Jung-gu, Seoul)
  20. Hyundai City Outlet – Songdo Branch (1F)
  (123, Songdogukje-daero, Yeonsu-gu, Incheon)
  21. Paju Premium Outlets (1F)
  22. Yeoju Premium Outlets (1F)
  23. Seoul Station City Airport Terminal (B2F)
  24. Airport Railroad Express - Incheon Airport Station (B1F)
  (271, Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon)
  25. Olive Young - Jeju Jungmun Resort Branch
  (32, Jungmungwangwang-ro 110beon-gil, Seogwipo-si, Jeju-do)
  26. JSM Department Store (1F)
  (51, Sammu-ro, Jeju-si, Jeju-do)
27. Shinsegae Department Store – Gimhae Branch (4F)
(2232, Gimhae-daero, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do)
28. All Mask Story – Myeong-dong Branch No. 1 (1F)
(7, Myeongdong 6-gil, Jung-gu, Seoul)
29. All Mask Story – Myeong-dong Branch No. 3 (1F)
(7-1, Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul)
30. All Mask Story – Myeong-dong Branch No. 5 (1F)
(19-13, Myeongdong 10-gil, Jung-gu, Seoul)
31. LF Around the Corner – Garosu-gil Branch (B1F)
(24, Apgujeong-ro 12-gil, Gangnam-gu, Seoul)
32. BK Plastic Surgery – Sinsa Branch (2F)
(106, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul)
33. ID Hospital (1F)
(142, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul)
34. Medical Korea Information Center (2F)
(Sinil Building, 131, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul)
35. JK Plastic Surgery (1F)
(JK Building, 835, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul)
36. Lienjang Plastic Surgery (6F)
(Yeongsin Building, 449, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul)
37. Doota (4F)
38. Official Holiday (5F)
(33, Apgujeong-ro 12-gil, Gangnam-gu, Seoul)
39. E-Land World New Balance – Hongdae Branch (3F)
(20, Hongik-ro, Mapo-gu, Seoul)
40. WHO.A.U – Myeong-dong Branch (4F)
41. CK Partners (1F)
(379, Jeungsan-ro, Eunpyeong-gu, Seoul)
42. Common Ground (1F)
43. AHC – Ewha Women’s Univ. Branch
(63, Ehwayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul)
44. AHC – Chungmuro Branch (1F) 
(20, Myeongdong 8ga-gil, Jung-gu, Seoul)
45. AHC – Myeong-dong Branch (2F)
(19, Myeongdong 8na-gil, Jung-gu, Seoul)
46. AHC – Play Zone Jungang-ro Branch (2F)
(10, Myeongdong 8ga-gil, Jung-gu, Seoul)
47. YZ Park – Hongdae Branch (B1F)
(176, Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul)
48. YZ Park – Busan Gwangbok Branch (1F)
49. OST – Myeong-dong Branch (1F) 
(43, Myeongdong 8-gil, Jung-gu, Seoul)
50. Teenie Weenie – Myeong-dong Branch No. 2 (4F)
(42, Myeongdong 8-gil, Jung-gu, Seoul)

  Cửa sổ dịch vụ KT Tourist Reward

  1. Lotte Department Store - Trụ sở (1F, 9F)
  2. Hazzy's - Chi nhánh Myeong-dong (5F)
  (Chungmuro 2-ga, Jung-gu, Seoul)
  3. Aritaum - Chi nhánh Myeong-dong (2F)
  4. Aritaum – Chi nhánh Myeong-dong Cielo (2F)
  (Johun Building, 2, Myeongdong 3-gil, Jung-gu, Seoul)
  5. Cheongha Korean Ginseng Co., Ltd. (1F)
  (280, Jahamun-ro, Jongno-gu, Seoul)
  6. Lotte World Mall (6F)

  Máy KT Tourist Reward kiosk

  1. Watson’s – Chi nhánh Myeong-dong No. 2
  (64, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul)
  2. Watson’s – Myeong-dong Jungang Branch
  (35-15, Myeongdong 10-gil, Jung-gu, Seoul)
  3. Korea Exchange (B2F)
  (Gaeyang Building, 6, Myeongdong 3-gil, Jung-gu, Seoul)
  4. Aritaum Flagship Store – Gangnam Branch (1F)
  (54, Seocho-daero 77-gil, Seocho-gu, Seoul)
  5. Insa Art Plaza
  6. Belport – Garosu-gil Branch (2F)
  (14, Dosan-daero 13-gil, Gangnam-gu, Seoul)
  7. Lotte Department Store – Jamsil Branch (11F)
  8. Dream Plastic Surgery (2F)
  (848, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul)
  9. Abijou Clinic – Myeong-dong Branch (5F)
  (109, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul)
  10. Aritaum - Myeong-dong Branch (2F)
  11. Watson’s – Ewha Women’s Univ. Branch
  (34, Ehwayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul)
  12. Gwanghae Luxury Shop (2F)
  (72, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul)
  13. Won Ginseng Farm – Daegu Branch
  (673, Gukjebosang-ro, Jung-gu, Daegu)
  14. Won Cosmetic – Daegu Branch (1F)
  (227, Palgong-ro, Dong-gu, Daegu)
  15. Lotte Department Store El Cube – Hongdae Branch (4F)
  (4, Hongik-ro 6-gil, Mapo-gu, Seoul)
  16. Lotte Department Store El Cube – Ewha Women’s Univ. Branch (1F)
  (59, Ehwayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul)
  17. Lotte Department Store El Cube – Garosu-gil Branch (4F)
  (22, Apgujeong-ro 12-gil, Gangnam-gu, Seoul)
  18. Namdaemun Market International Tourist Customer Center (3F)
  (25-1, Namdaemunsijang-gil, Jung-gu, Seoul)
  19. GNG Hospital (1F)
  (626, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul)
  20. Staz Hotel – Myeong-dong Branch No. 1 (1F)
  (20, Chungmu-ro 9-gil, Jung-gu, Seoul)
  21. Staz Hotel – Myeong-dong Branch No. 2 (1F)
  (16, Supyo-ro, Jung-gu, Seoul)
  22. Staz Hotel – Dongtan Branch (1F)
  (31-11, Keunjaebong-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do)
  23. Mallika (1F)
  (Sudang Building, 509, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul)
  24. Jeju Jungang Underground Shopping Center
  (Cửa ra số 3, 60,l Jungang-ro, Jeju-si, Jeju-do)
  25. New Balance – Jeju Branch (1F)
  (16, Gwandeok-ro 11-gil, Jeju-si, Jeju-do)
  26. New Balance – Sinjeju Branch (1F)
  (33, Singwang-ro, Jeju-si, Jeju-do)

  Cửa sổ dịch vụ hoàn thuế Easy

  1. KB Kookmin Bank – Chi nhánh Ga Myeong-dong
  (84, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul)
  2. KB Kookmin Bank – Chi nhánh Myeong-dong
  (131, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul)
  3. KB Kookmin Bank – Ehwa Baekkot Branch (1F)
  (50-6, Ehwayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul)
  4. KB Kookmin Bank – Ehwa Womans Univ. Station Branch
  (6, Sinchonnyeok-ro, Seodaemun-gu, Seoul)
  5. KB Kookmin Bank – Sinsa Jungang Branch (1F)
  (149, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul)
  6. KB Kookmin Bank – Seogyo-dong Branch
  (18, Hongik-ro, Mapo-gu, Seoul)
  7. KB Kookmin Bank – Sinjeju Branch (57, Singwang-ro, Jeju-si, Jeju-do)
  8. KB Kookmin Bank – Myeong-dong Star PB Center Branch
  (51, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul)
  9. KB Kookmin Bank – Mugyo Branch
  (136, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul)
  10. KB Kookmin Bank – Taepyeong-ro Branch
  (135, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul)
  11. KB Kookmin Bank – Namdaemun Financing Center 
  (50, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul)
  12. KB Kookmin Bank – Itaewon Branch
  (186, Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul)
  13. KB Kookmin Bank – Seoincheon Financing Center
  (299, Seogot-ro, Seo-gu, Incheon)
  14. KB Kookmin Bank – Guwol-dong Financing Center
  (118, Yesul-ro, Namdong-gu, Incheon)
  15. KB Kookmin Bank – Ildo Branch
  (133, Goma-ro, Jeju-si, Jeju-do)
  16. KB Kookmin Bank – Yeonbuk-ro Branch
  (50, Yeonbuk-ro, Jeju-si, Jeju-do)
  17. KB Kookmin Bank – Nohyeong Branch Office
  (3351, 1100-ro, Jeju-si, Jeju-do)
  18. KB Kookmin Bank – Seogwipo Branch
  (55, Jungjeong-ro, Seogwipo-si, Jeju-do)
  19. KB Kookmin Bank – Jeju Financing Center
  (82, Jungang-ro, Jeju-si, Jeju-do)

  Máy Hoàn Thuế Easy

  1. The Saem – Chi nhánh Myeong-dong số 1 
  (41, Myeongdong 8-gil, Jung-gu, Seoul)
  2. CGV Piccadilly 1958 (3F)
  (1, Donhwamun-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Seoul)
  3. The Sky Mall (1F)
  (561, Gaehwadong-ro, Gangseo-gu, Seoul)
  4. Shinsegae Department Store – Daegu Branch (8F)
  (149, Dongbu-ro, Dong-gu, Daegu)

  Cửa sổ dịch vụ Hoàn thuế Cube

  1. Jeongnam Shopping - Chi nhánh Myeong-dong (2F)
 (22, Myeongdong 8ga-gil, Jung-gu, Seoul)
  2. The Face Shop - Ewha Women’s Univ. Branch
  (34, Ehwayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul)
  3. Ehwa Cosmetic (1F-2F)
  (125, Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul)
  4. Hotel Inter-Burgo - Daegu Exco Duty Free Shop
  5. CN Tourist Hotel (1F)
  (7490, Iljuseo-ro, Jeju-si, Jeju-do)
  6. Lotte Department Store – Chi nhánh Busan (1F)

  Cửa sổ dịch vụ eTAX FREE
  1. Goodmorning City (1F)

 

Ghi chú
Global Blue và Global Tax Free, cũng như Easy Tax Refund và Easy Tax Free đều là các tổ chức cung cấp dịch vụ hoàn vốn riêng biệt. Do đó, khi mua sản phẩm, vui lòng kiểm tra các logo tại cửa hàng để được hoàn thuế.

 

Thông tin thêm
☞ Global Blue: www.globalblue.com (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga)
☞ Miễn Thuế Toàn Cầu: web.gtfetrs.com (tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung)
☞ KT Tourist Reward: www.koreataxfree.com (tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung)
☞ Hoàn Thuế Dễ Dàng: www.easytaxrefund.co.kr (tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung)
☞ CubeRefund: www.cuberefund.com (tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung)
☞ MIỄN THUẾ DỄ DÀNG: email inquiries to www.taegyungeasytaxfree@gmail.com (tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung)
☞ MIỄN THUẾ ĐIỆN TỬ: email inquiries to help@etax-free.com (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung)
☞ MIỄN THUẾ SJ: www.sjtaxfree.com (tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung)
☞ Đường dây nóng Du lịch Hàn Quốc 1330: +82-2-1330 (tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung)

(Nguồn: http://english.visitkorea.or.kr/enu/SHP/SH_ENG_1_1.jsp)