Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

Hội chợ Du lịch MICE (KME) 2017  sẽ được tổ chức vào hai ngày 15 và 16 tháng 6 tại Trung tâm Songdo ConvensiA, Incheon

 

KME2017 đã bắt đầu từ năm 2000 để kích thích nhu cầu về du lịch MICE tại Hàn Quốc và thế giới. Kể từ đó, hội nghị trở thành Hội chợ MICE lớn nhất Hàn Quốc. Năm ngoái, hơn 3000 người đã tham gia Hội nghị MICE Hàn Quốc. Ngày càng nhiều các chuyên gia về MICE ở địa phương và quốc tế cùng với nhưng người mua có chất lượng tham dự và mở rộng hệ thống trong sự kiện.

 

Hội nghị MICE Hàn Quốc rất nổi tiếng về các triển lãm độc đáo về MICE mang tầm quốc gia và đóng góp cho ngành công nghiệp MICE, thúc đẩy các chuyên gia và đẩy mạnh cạnh tranh truyền thông.

 

Thời gian : 15 (Thứ Năm) – 16 (Thứ Sáu) tháng 6

Địa điểm : Songdo Convensia Center, Incheon
Ngôn ngữ : English
Website chính thức : 
http://koreamiceexpo.com/fairDash.do?hl=ENG