Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

Đại hội ngành Thú y thế giới lần thứ 33 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8 tới đây tại Trung tâm hội nghị Songdo, Incheon, Hàn Quốc.

Đại hội ngành Thú y thế giới lần thứ 33 nhằm thúc đẩy và nâng cao hiểu biết về One Health, một khái niệm mới bao gồm cả sức khoẻ con người, động vật và môi trường sống đến toàn cầu cũng như chia sẻ về Công nghệ mới trong các quy luật y học thú ý lâm sàng và tạo ra làn sóng mới trong lĩnh vực này.

 

-  Xem xét nền tảng và những điều tra lâm sàng mới nhất  để đưa ra hướng dẫn làm sao để quản lí vật nuôi một cách tối ưu.

-  Giao lưu về các công nghệ can thiệp hiện đại nhất và các thiết bị liên quan đến chăm sóc động vật.

- Trao đổi phương thức đa dạng các phương pháp điều trị thông qua xem xét  các trường hợp mang tính điển hình đến từ khắp thế giới và thảo luận với các chuyên gia nổi tiếng toàn cầu.

 

Thời gian: 27 (CN) - 31 (Thứ 5) Tháng 8
Địa điểm: Trung tâm hội nghị Songdo ConvensiA, Incheon, Hàn Quốc
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Websitehttp://wvc2017korea.com/