Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

Tuần lễ Nước Quốc tế tại Hàn Quốc (KIWW) 2017 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9 tại HICO, thành phố Gyeongju

Chương trình này được tài trợ bởi Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Vận tải Hàn Quốc, Bộ Môi

trường; Chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk-do; Thành phố Daegu; và K-Water.

Với chủ đề: “Hợp tác về nguồn nước để Phát triển Bền vững” sự kiện kéo dài ba ngày sẽ xoay quanh các mối quan tâm về Lãnh đạo Toàn cầu cho SDGs, Lộ trình Thực hiện và Sáng tạo Giá trị Kinh tế/ Xã hội thông qua các hoạt động khác nhau bao gồm các hội nghị bàn tròn, diễn đàn, và các cuộc thi dành cho thanh thiếu niên.

Sự kiện này diễn ra đồng thời với Tuần lễ Nước Quốc tế Châu Á lần thứ nhất. So với KIWW, sự kiện

lần này này tập trung giải quyết các vấn đề về nước ở Châu Á và xây dựng các kế hoạch hành động

đối với nguồn nước.

Thời gian: 20 Tháng 9 (Thứ Tư) - 23 Tháng 9 (Thứ Bảy)

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hwabaek (HICO)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn

Trang web chính thức: https://kiww.org/fairDash.do?hl=ENG