Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

Hội nghị châu Á-Thái Bình Dương về bệnh Glaucoma lần thức 4 (APGC) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan (BEXCO) - Busan, Hàn Quốc từ ngày 13 (thứ sáu) – ngày 15 (Chủ Nhật) tháng 4 năm 2018.

Chương trình được tổ chức bởi Hiệp hội bệnh Glaucoma châu Á-Thái Bình Dương và Hiệp hội bệnh Glaucoma Hàn Quốc. Hội nghị được tổ chức hai năm một lần tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương với chủ đề chính là bệnh Glaucoma, tập hợp các bác sĩ lâm sàng, nhà khoa học, sinh viên và các chuyên gia y tế khác từ khoa Mắt. Trong 3 ngày, chương trình là diễn đàn cho các đại biểu cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kết quả nghiên cứu; đồng thời, cũng tìm hiểu về chuyên môn nghiệp vụ tốt nhất trên thế giới và những đổi mới gần đây giúp vượt qua những thách thức trong y học lâm sàng và phẫu thuật.

Thời gian: Ngày 13 (Thứ 6) – ngày 15 (Chủ Nhật) tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan, Busan, Hàn Quốc