Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

Hội nghị Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc - Châu Phi lần thứ 6 (KOAFEC) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị BEXCO, Busan, Hàn Quốc từ ngày 22 (thứ ba) - 24 (thứ năm), tháng 5, 2018.

Chương trình được tổ chức bởi Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc, Ngân hàng Phát triển châu Phi và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Châu Phi. Với chủ đề "Châu Phi và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư: Cơ hội nhảy vọt?", Hội nghị KOAFEC sẽ là nền tảng giúp tăng cường quan hệ kinh tế giữa Hàn Quốc và châu Phi, đặc biệt trong sáu lĩnh vực: năng lượng và cơ sở hạ tầng, ICT (Công nghệ thông tin và truyền thông), phát triển nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp , biến đổi khí hậu và chia sẻ kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc.

Thời gian: ngày 22 (thứ ba) - 24 (thứ năm), tháng 5, 2018

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị BEXCO, Busan, Hàn Quốc

Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn

Website chính thức: https://www.afdb2018.org/index.html