Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

  • Saturday Performance of Korean Music and Dance
  • Running Man in Insadong
  • Have fun Insadong
  • Seven Luck Casino Voucher
  • Trick Eye Museum Discount Coupon
  • Grevin Seoul Museum
  • Shinsegae Duty Free Campaign Event

Kì nghỉ Trung Thu năm nay của Hàn Quốc bao gồm cả ngày nghỉ bù sẽ kéo dài từ ngày 22 đến 26 tháng 9. Trong suốt kì nghỉ, tại một số điểm du lịch tham quan sẽ có những chương trình miễn phí vé vào cửa dành cho khách du lịch.

4 cung điện tại thủ đô Seoul là Gyeongbokgung, Changdeokgung, Changgyeonggung , và Deoksugung sẽ đưa ra các chương trình miễn phí vé vào cửa cho khách du lịch tham quan trong ngày. Trong khi đó, chương trình tham quan cung điện vào ban đêm đối với Gyeongbokgung và Changgyeonggung sẽ tiếp tục mất phí. Seolleung & Jeongneung của Seoul (Khu mộ Hoàng Gia tại Hàn Quốc) và Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại và Hiện đại cũng sẽ được miễn phí vé vào cửa. Trong suốt thời gian đó, việc đặt chỗ trước tại Jongmyo Shrine sẽ được chuyển thành dạng đặt chỗ mở thay vì chỉ cung cấp dịch vụ đặt chỗ ưu tiên thông thường như trước đây.

 

Gyeongbokgung

Thời gian miễn phí vé vào cửa: 22 - 26 tháng 9 (Phí vào cửa áp dụng cho chuyến tham quan đặc biệt vào buổi tối)
Thời gian mở cửa: Tháng 11 ~ Tháng 2: 9:00-17:00 ; Tháng 3 ~ Tháng 5, Tháng 9 ~ Tháng 10: 9:00-18:00 ; Tháng 6 ~ Tháng 8: 9:00-18:30

(Lần vào cửa cuối cùng trong ngày là 1 tiếng trước giờ đóng cửa) 
Địa chỉ: Số 161, Sajik-ro, Jongno-gu, Seoul

Chương trình tham quan đặc biệt vào buổi tối
- 16 – 29 tháng 9 / 19:00-21:30 (Lần vào của cuối cùng trong ngày là 20:30)
- Giảm giá tại chỗ (giới hạn 500 vé một ngày), mỗi người được mua nhiều nhất là 4 vé (cần xuất trình hộ chiếu hoặc thẻ ARC) 
- Tiền phí: 3,000 won

Website: www.royalpalace.go.kr (Korean, English)

 

Changdeokgung 

Thời gian miễn phí vé vào cửa: 22 ~ 26 tháng 9 (Bao gồm cả khu vực cung Vua và Hậu viện)
Thời gian mở cửa: Tháng 11 ~ Tháng 1: 9:00-17:30 / Tháng 2 ~ Tháng 5, Tháng 9 ~ Tháng 10: 9:00-18:00 / Tháng 6 ~ Tháng 8: 9:00-18:30 

(Lần vào cửa cuối cùng trong ngày là trước 1 tiếng trước giờ đóng cửa)
Địa chỉ: 99, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul 
Websitehttp://cdg.go.kr ( tiếng Hàn, tiếng Anh )

 

Changgyeonggung 

Thời gian miễn phí vé vào cửa: 22 ~ 26 tháng 9 ( Phí vào cửa áp dụng cho chuyến tham quan đặc biệt vào buổi tối )

Thời gian mở cửa: Tháng 2 ~ Tháng 5, Tháng 9 ~ Tháng 10: 9:00-18:00 / Tháng 6 ~ Tháng 8: 9:00-18:30 / Tháng 11 ~ Tháng 1: 9:00-17:30
     ( Lần vào cửa cuối cùng trong ngày là trước 1 tiếng trước giờ đóng cửa )
Địa chỉ: 185 Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Seoul

Chương trình tham quan đặc biệt vào buổi tối
- 16 - 29 tháng 9/ 19:00-21:30 (Lần vào cửa cuối cùng trong ngày là 20:30)
- Giảm giá tại chỗ (giới hạn 500 vé một ngày), mỗi người được mua nhiều nhất là 4 vé (cần xuất trình hộ chiếu hoặc thẻ ARC) 

- Tiền phí: 1,000won

Websitehttp://cha.go.kr (Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung)

 

Deoksugung

Thời gian miễn phí vé vào cửa:  22 – 26 tháng 9

Thời gian mở cửa: 9:00~21:00 (Lần vào cửa cuối cùng trong ngày là 20:00)
Địa chỉ: 99 Sejong-daero, Jung-gu, Seoul
Website: www.deoksugung.go.kr (Tiếng Hàn, Tiếng Anh)

 

Seolleung & Jeongneung  

Thời gian miễn phí vé vào cửa: 22 – 26 tháng 9

Thời gian mở cửa: Tháng 11 ~ Tháng 1: 6:30-17:30 ; Tháng 2: 6:00-18:00 ; Tháng 3 ~ Tháng 10: 6:00-21:00

( Lần vào cửa cuối cùng trong ngày là trước 1 tiếng trước giờ đóng cửa ) 
Địa chỉ: 1, Seolleung-ro 100-gil, Gangnam-gu, Seoul
Websitehttp://english.cha.go.kr (Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung)

 

Jongmyo Shrine  

Thời gian miễn phí vé vào cửa: 22 - 26 tháng 9
Thời gian mở cửa: Tháng 11 ~ Tháng 1: 9:00-17:30 ;Tháng 2 ~ Tháng 5, Tháng 9 ~ Tháng 10: 9:00-18:00 ; Tháng 6 ~ Tháng 8: 9:00-18:30 

( Lần vào cửa cuối cùng trong ngày là trước 1 tiếng trước giờ đóng cửa ) 
Địa chỉ: 157, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul 
Website: http://cha.go.kr/(Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung)

 

Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại và Hiện đại Quốc gia

Thời gian miễn phí vé vào cửa:
- Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại và Hiện đại Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại và Hiện đại Gwacheon, Deoksugung: 24 - 26 tháng 9 (đóng cửa vào 27 tháng 9) 
- Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại và Hiện đại Quốc gia, Seoul: 25 – 26 tháng 9 (đóng cửa vào 24 tháng 9)
Thời gian mở cửa: 
- Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại và Hiện đại Gwacheon:

+)Tháng 3 ~ Tháng 10: thứ 3 ~ thứ 6, chủ nhật từ  10:00-18:00, thứ 7 từ 10:00-21:00 ;

+)Tháng 11 ~ Tháng 1: thứ 3 ~ thứ 6, chủ nhật từ 10:00-17:00 ;  thứ 7 từ 10:00-21:00  ( Lần vào cửa cuối cùng trong ngày là trước 1 tiếng trước giờ đóng cửa ) 

- Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại và Hiện đại, Seoul: thứ 2 ~ thứ 5, chủ nhật từ 10:00-18:00 ; thứ 6 ~ thứ 7 10:00- 21:00 ( Lần vào cửa cuối cùng trong ngày là trước 1 tiếng trước giờ đóng cửa ) 
- Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại và Hiện đại Deoksugung: thứ 3, thứ 5, thứ 6, chủ nhật từ 10:00-19:00 ; thứ 4, chủ nhật: 10:00-21:00 ( Lần vào cửa cuối cùng trong ngày là trước 1 tiếng trước giờ đóng cửa ) 
Địa chỉ:
-  Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại và Hiện đại Gwacheon: 313, Gwangmyeong-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do
- Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại và Hiện đại  Seoul: 30, Samcheong-ro, Jongno-gu, Seoul
- Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại và Hiện đại Deoksugung : 99, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul

Websitewww.mmca.go.kr (Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung)
1330 Korea Travel Hotline: +82-2-1330 (Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Nga, Tiếng Việt, Tiếng Thái, Tiếng Malaysia)