Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

Hội thảo 2018 SWGIC được tổ chức bởi Hiệp hội Hệ thống cung cấp nước thông minh sẽ diễn ra tại thành phố Incheon, Hàn Quốc từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11 năm 2018.

Hội nghị lần này hướng đến việc thảo luận và tìm ra phương hướng cải thiện về vấn đề điều phối, giảm thiểu sự mất cân bằng giữa những đơn vị cung cấp và người dân sử dụng, thông qua việc kết hợp của Công nghệ thông tin và xã hội vào nguồn truyền thống.

Hội thảo năm nay sẽ bao gồm 4 chủ đề chính là: Kết hợp công nghệ ứng dụng nước với công nghệ thông tin, Tương lai ngành công nghiệp về nước, Thiết kế và vận hành thông minh, và Công nghệ môi trường thông minh.

 

Thời gian: 12~13.11.2018
Địa điểm: Trung tâm hội nghị Songdo ConvensiA, Incheon, Hàn Quốc
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn
website: http://www.swgic.org/