Kết nối với chúng tôi
Thư viện
Sự kiện Online
  • Gyeonggi-Do Coupon Book
  • Sự kiện Online
  • Sự kiện Online
  • Sự kiện Online
  • Sự kiện Online
  • Sự kiện Online

 

 

1. Tên chương trình: Champion show

 

2. Thời gian: Tối thứ 4 hàng tuần vào lúc18:00-19:30, MBC Music

 

3. Thành phần tham gia : Gangin- (Super Unior) tiến hành,  và 12-15 nhóm nhạc mới K Pop

 

4. Tóm tắt event

 

  ○ Thời gian: tháng 6/2014 tới tháng 2/2015

 

  ○ Đối tượng: Khách du lịch tự do Hally fan FIT

 

○ Nội dung: Mỗi tháng sẽ có 2 số chương trình được triển khai, trong mỗi số có 100 ghế dành cho du khách tham gia trải nghiệm chương trình truyền hình đặc biệt. ( Dự kiến thực hiện 17 số)

 

  ○ Cách đăng ký: Để đăng ký tham gia, có thể vào website Show Champion, và chờ kết quả chỉ định.

  ○ Link đăng ký : www.kpopevent.or.kr

 

  ○ Thông tin tham khảo : Hiện website tiếng Anh đang được vận hành, trong thời gian tới trang web tiếng Trung và tiếng Nhật cũng sẽ được đưa vào sử dụng.

 

Các chương trình và đài truyền hình có chương trình trải nghiệm thực tế dành cho khách du lịch quốc tế:

 

 - MBC Music (SHOW CHAMPION)’ 18:00-19:30 Thứ 4 hàng tuần

( Chương trình này sẽ hoàn toàn dành cho đối tượng là khách du lịch nước ngoài đăng ký)

 

 - SBS MTV (The Show : All About K-POP)' 18:00-19:30 thứ 3 cách tuần