Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

KTO tặng coupon mua sắm tại khu vực miễn thuế tại sân bay Incheon dành cho các đoàn khách du lịch khen thưởng

 

KTO tặng coupon mua sắm tại khu vực miễn thuế tại sân bay Incheon dành cho các đoàn khách du lịch khen thưởng

(Hình ảnh coupon)

 

Song song với chương trình hỗ trợ thông thường dành cho các đoàn khách du lịch khen thưởng đang được thực hiện như sau:

 

- Những đoàn từ 10~49 người : hỗ trợ quà tặng

- Những đoàn từ 50~99 người : hỗ trợ tương đương 10,000 won/người (không quy ra tiền mặt)

- Những đoàn từ 100~999 người : hỗ trợ tương đương 15,000 won/người (không quy ra tiền mặt)

- Những đoàn từ 1,000 người trở lên : nhận được hỗ trợ khác dựa trên những thảo luận với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc.

 

Từ tháng 10/2014, KTO tại Việt Nam sẽ dành tặng coupon mua sắm tại khu vực miễn thuế tại sân bay Incheon đối với 2,000 khách du lịch khen thưởng đầu tiên khi đăng kí nhận hỗ trợ của KTO.

 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

 

Ms. Nguyễn Thị Quyên –

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam

Phòng 1302, Tầng 13, Tòa nhà CharmVit,

117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: +84 4 3556 4343 – Fax: +84 4 3556 4141

Email: ktoincentives@gmail.com