Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

  • Saturday Performance of Korean Music and Dance
  • Running Man in Insadong
  • Have fun Insadong
  • Seven Luck Casino Voucher
  • Trick Eye Museum Discount Coupon
  • Grevin Seoul Museum
  • Shinsegae Duty Free Campaign Event

       

Trung tâm Âm nhạc Truyền thống Quốc gia Hàn Quốc  (National Gukak Center - NGC) đang tổ chức những biểu diễn các kiệt tác âm nhạc truyền thống vào cuối tuần. Bốn nhón biểu diễn của NGC sẽ giới thiệu tới khán giả những màn biểu diễn mang phong cách mới mẻ hơn. Chuỗi các chương trình biểu diễn bắt đầu từ ngày 3/1/2015 và sẽ kéo dài đến 26/12/2015 với hơn 50 buổi biểu diễn trong năm 2015.

The National Gugak Center (NGC) is presenting masterpiece performances over the weekends. Four performance groups of the NGC will introduce a new and fresh stage consisting of a main repertoire of songs.  The masterpieces started on January 3 and will continue throughout the year to December 26, with 50 performances in 2015. 
 

Chương trình biểu diễn múa và âm nhạc Hàn Quốc được chia thành ba phần chính : biểu diễn nhóm, biểu diễn các tác phẩm văn hóa phi vật thể của nhân loại và các phần biểu diễn chung. Trong cùng một chương trình biểu diễn, nội dung của các phần biểu diễn có thể khác nhau.
The Saturday Performance of Korean Music & Dance program is divided into three main parts; Band performances, Intangible Cultural Heritage of Humanity performances and general programs. The contents of each performance may differ even under the same program. 

 

Đối với những du khách muốn xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc khi đến du lịch tại Hàn Quốc có thể đặt vé qua số điện thoại +82-2-580-3300 bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Trung Quốc.

For those who wish to watch Korean traditional music performance while traveling around Korea, reservations can be made by phone call to +82-2-580-3300 in Korean, English, Japanese and Chinese.

* Thời gian các chương trình biểu diễn múa và âm nhạc Hàn Quốc vào các thứ Bảy trong năm 2015

  *2015 Saturday Performance of Korean Music & Dance schedules

 

Tháng / Month

Ngày / Date

Chương trình / Program

Tháng / Month

Ngày / Date

Chương trình / Program

 

Tháng 1

(05 lần) / January 

(5 times)

3

Tác phẩm văn hóa phi vật thể của nhân loại / Intangible Cultural Heritage of Humanity

Tháng 7

(04 lần) / 

July

(4 times)

4

Biểu diễn chung / General

 

10

Biểu diễn chung / General

 

11

Biểu diễn chung / General

 

17

Biểu diễn chung / General

 

18

Biểu diễn chung / General

 

24

Biểu diễn chung / General

 

25

Nhạc giao hưởng / The Court Music Orchestra Performance

 

31

Biểu diễn chung / General

 

Tháng 2

(04 lần) /

February 
(4 times)

7

Biểu diễn chung / General

Tháng 8

(05 lần) / August
(5 times)

1

Dàn nhạc giao hưởng quốc gia / Contemporary Gugak Orchestra
Performance

 

14

Biểu diễn chung / General

8

Nhạc dân gian / Folk Music Group Performance

 

21

Biểu diễn chung / General

15

Biểu diễn chung / General

 

28

Tác phẩm văn hóa phi vật thể của nhân loại / Intangible Cultural Heritage of Humanity

22

Biểu diễn chung / General

 

Tháng 3

(04 lần) /

March
(4 times)

7

Các tác phẩm dân gian / Folk Music Group Performance

29

Tác phẩm văn hóa phi vật thể của nhân loại / Intangible Cultural Heritage of Humanity

 

Tháng 9 

(04 lần) / September

(4 times)

5

Biểu diễn chung / General

 

14

Biểu diễn chung / General

 

12

Nhạc dân gian / Folk Music Group Performance

 

21

Biểu diễn chung / General

 

19

Dàn nhạc giao hưởng quốc gia / Contemporary Gugak Orchestra
Performance

 

28

Các tác phẩm múa / Dance Theater performance

 

26

Biểu diễn chung / General

 

Tháng 4

(04 lần) /

April 
(4 times)

4

Biểu diễn chung / General

Tháng 10 

(05 lần) / October 
(5 times)

3

Biểu diễn chung / General

 

10

Các tác phẩm múa / Dance Theater performance

 

11

Biểu diễn chung / General

 

17

Dàn nhạc giao hưởng quốc gia / Contemporary Gugak Orchestra
Performance

 

18

Nhạc giao hưởng bằng các nhạc cụ dây / The Court Music Orchestra Performance ( * By string instruments)

 

24

Biểu diễn chung / General

 

25

Biểu diễn chung / General

 

31

Tác phẩm văn hóa phi vật thể của nhân loại / Intangible Cultural Heritage of Humanity

 

Tháng 5

(05 lần) / 

May 
(5 times)

2

Tác phẩm văn hóa phi vật thể của nhân loại / Intangible Cultural Heritage of Humanity

Tháng 11 

(02 lần) /

November

(2 times)

7

Nhạc giao hưởng / The Court Music Orchestra Performance

 

9

Biểu diễn chung / General

 

14

Biểu diễn chung / General

 

16

Biểu diễn chung / General

 

21

Biểu diễn theo chủ đề / Replaced by major performance

 

23

Các tác phẩm múa / Dance Theater performance

 

30

Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia / Contemporary Gugak Orchestra
Performance

 

28

Biểu diễn theo chủ đề / Replaced by major performance

 

Tháng 6

(04 lần) /

June 
(4 times)

6

Biểu diễn chung / General

 

Tháng 12

(04 lần) /

December

(4 times)

5

Biểu diễn chung / General

 

13

Biểu diễn chung / General

 

12

Biểu diễn chung / General

 

20

Biểu diễn chung / General

 

19

Biểu diễn chung / General

 

27

Tác phẩm văn hóa phi vật thể của nhân loại / Intangible Cultural Heritage of Humanity

 

26

Tác phẩm văn hóa phi vật thể của nhân loại / Intangible Cultural Heritage of Humanity

 

 

 

Thông tin chung /(More info)


Thời gian (Dates):
    Từ 3/1 ~ 26/12/2015 – Thứ Bảy – 15:00 (January 3 - December 26, 2015 on Saturdays at 15:00)
Vé vào cửa (Admission): 
    Vị trí ngồi A (A Seats) : 20,000 won 
    Vị trí ngồi B (B Seats) : 10,000 won
Địa chỉ (Address):
    2364, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea
Websites: www.gugak.go.kr (Korean)
    www.gugak.go.kr/site/main/index002 (English)
Liên hệ đặt vé (Inquiries & Reservation):
    National Gugak Center: +82-2-580-33009 (Korean, English, Japanese, Chinese) 
Số điện thoại hỗ trợ 1330 (1330 Korea Travel Hotline): +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese)