Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

  • Saturday Performance of Korean Music and Dance
  • Running Man in Insadong
  • Have fun Insadong
  • Seven Luck Casino Voucher
  • Trick Eye Museum Discount Coupon
  • Grevin Seoul Museum
  • Shinsegae Duty Free Campaign Event

Gyeongbokgung Palace and Changgyeonggung Palace will be open to the public in the evenings with special late-night hours for winter. Gyeongbokgung Palace will be open from February 11 to February 16 and Changgyeonggung Palace will be open from February 10 to February 15. 

Cung điện Gyeongbokgung và Changgyeonggung sẽ kéo dài thời gian mở cửa vào buổi tối trong mùa đông. Theo đó Cung điện Gyeongbokgung sẽ kéo dài thời gian mở cửa từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 2 và cung điện Changgyeonggung sẽ là từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 2 năm 2015.

Gyeongbokgung Palace will operate night hours from 18:00 to 21:00 (last admission at 20:00), and Changgyeonggung Palace’s night hours are from 19:00 to 22:00 (last admission at 21:00). The sightseeing route at Gyeongbokgung Palace will lead visitors past Gwanghwamun Gate, Heungnyemun Gate and Gyeonghoeru Pavilion. The course at Changgyeonggung Palace passes by Honghwamun Gate, Myeongjeongjeon, and Tongmyeongjeon. 
Thời gian mở cửa vào buổi tối của cung điện Gyeongbokgung sẽ kéo dài từ 18:00 đến 21:00 (thời gian vào tham quan muộn nhất là 20:00), và cung điện Changgyeonggung là từ 19:00 đến 22:00 (thời gian vào tham quan muộn nhất là 21:00). Lối    đón khách vào tham quan cung điện Gyeonggbokgung vào thời gian buổi tối sẽ là qua  cổng Gwanghwamun, Heungnyemun và sảnh Gyeonghoeru. Đôi với cung điện Changgyeonggung sẽ là qua cổng Honghwamun, Myeongjeongjeon và Tongmyeonjeon.


To cut down on crowding, the number of night-time visitors for each palace is capped at 2,200 for the entire week. To ensure that the most people can enjoy this great opportunity, only two tickets will be sold to any one guest. Domestic visitors can only purchase tickets via the internet reservation service; foreigners must purchase tickets on-site. 

Để giảm thiểu sự tắc nghẽn thì số lượng khách du lịch được phép vào tham quan trong thời gian buổi tối sẽ được giới hạn là 2,200 khách tại mỗi điểm trong một tuần. Để đảm bảo du khách có cơ hội được thưởng thức cảnh đẹp của các cung điện này vào buổi tối, mỗi du khách sẽ chỉ được mua tối đa hai (02) vé.  Du khách nội địa chỉ được đặt mua vé qua mạng và  du khách quốc tế thì có thể mua trực tiếp tại quầy bán vé.

However, 200 tickets per day for Gyeongbokgung Palace and 100 for Changgyeonggung Palace are set aside for foreign visitors. The ticket prices are 3,000 won and 1,000 won for Gyeongbokgung and Changgyeonggung Palace respectively. National Palace Museum of Korea is also extending its hours to 21:00 (last admission at 20:00) from February 11 to February 15, in line with Gyeongbokgung Palace’s late hours, and admission to the museum is free.

Tuy nhiên, mỗi ngày sẽ có 200 vé vào cửa cung điện Gyeongbokgung và 100 vé vào cửa cung điện Changgyeonggung được dành để bán cho du khách quốc tế với giá vé tương ứng là 3,000won/vé và 1,000won/vé tại mỗi điểm. Bên cạnh những điểm  tham quan nêu trên thì Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc cũng sẽ kéo dài thời gian mở cửa đến 21:00 (thời gian vào tham quan muộn nhất là 20:00) từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 2 năm 2015 và miễn phí vé vào cửa.

 

More info  / Thông tin thêm :

Dates / Thời gian: 
    Gyeongbokgung Palace: February 11 to February 16, 2015 (Từ 11~16/2/2015) 18:00~21:00 
    Changgyeonggung Palace: February 10 to February 15, 2015 (Từ 10~15/2/2015) 19:00~22:00 
    National Palace Museum of Korea / Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc: February 11 to February 15, 2015  (Từ 11~15/2/2015)
    (The museum is closed on February 16 / Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc đóng cửa vào ngày 16/2/2015), 09:00~21:00 (last admission at 20:00 / thời gian vào tham quan muộn nhất là 20:00) 
Admission Fees / Vé vào cửa: 
    Gyeongbokgung Palace: 3,000 won 
    Changgyeonggung Palace: 1,000 won 
    National Palace Museum of Korea / Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc : Free  / Miễn phí
Addresses / Địa chỉ: 
    Gyeongbokgung Palace: 161, Sajik-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea (Sejongno) 
    Changgyeonggung Palace: 185, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea (Waryongdong) 
    National Palace Museum of Korea: 12, Hyoja-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea (Sejongno) 
Websites
    Gyeongbokgung Palace: www.royalpalace.go.kr (Korean, English) 
    Changgyeonggung Palace: cdg.go.kr (Korean, English, Japanese, Chinese) 
    National Palace Museum of Korea: www.gogung.go.kr (Korean, English, Japanese, Chinese) 
Inquiries / Liên hệ: 
    Gyeongbokgung Palace: +82-2-732-1932 (Korean, English, Japanese, Chinese) 
    Changgyeonggung Palace: +82-2-762-4868 (Korean, English, Japanese, Chinese)
    (Press #9 for English / Bấm số 9 để chọn tiếng Anh
    National Palace Museum of Korea / Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc: +82-2-3701-7500 (Korean, English, Japanese, Chinese) 
1330 Korea Travel Hotline / Số điện thoại hỗ trợ thông tin du lịch 1330 : +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese)