Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

KIMES 2015 (Korea International Medical & Hospital Equipment Show)

Triển lãm Quốc tế Thiết bị Y tế 2015

Exhibition / Tên triển lãm

KIMES 2015 (Korea International Medical & Hospital Equipment Show)

Triển lãm Quốc tế Thiết bị Y tế 2015

Time / Thời gian

March 5 ~ 8, 2015

Từ  5~8/3/2015

Venue / Địa điểm

COEX Exhibition Venue

Trung tâm Triển lãm Quốc tế COEX

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 38,500m2

Diện tích trưng bày : 38,500m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Medical & Hospital Equipment

Thiết bị y tế

Organizer / Đơn vị tổ chức

Korea E & Ex Inc., Korea Plastics Processing Machine Industry Cooperative

Korea E & Ex Inc., Hiệp hội Công nghiệp chế biến nhựa Hàn Quốc

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

Ministry of Trade, Industry & Energy and etc.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, v.v..

Website

http://www.kimes.kr/eng/

 

Triển lãm Hệ thống sưởi, Điều hòa không khí, Điện lạnh 2015

HARFKO 2015 (Heating, Air-conditioning, Refrigeration and Fluid Exhibition Korea 2015)

Exhibition / Tên triển lãm

HARFKO 2015 (Heating, Air-conditioning, Refrigeration and Fluid Exhibition Korea 2015)

Triển lãm Hệ thống sưởi, Điều hòa không khí, Điện lạnh 2015

Time / Thời gian

March 10(Tue.)~13(Fri.),2015 (4 days, Opening hours:

10:00~17:00)

Từ 10~13/3/2015 (4 ngày, giờ mở cửa 10:00~17:00)

Venue / Địa điểm

Hall 7 & 8, Exhibition Center 2, Korea International Exhibition Center (KINTEX)

Gian 7&8, Trung tâm triển lãm 2, Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc (KINTEX)

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 22,580 m2,Exhibitors:220companiesat1,000booths

Diện tích trưng bày : 22,580m2, Đơn vị tham gia : 220 với hơn 1,000 gian hàng

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Compressors, Air-Conditioning units, Refrigerating & Freezing Equipment, related parts for refrigerating & air, Cooling Towers, automatic apparatus & measurements, Heating Equipment, Air equipment, Installation materials, I.A.Q, Cleanroom, etc.

Điều hòa, Tủ lạnh và thiết bị làm lạnh, Thiết bị nhiệt, v.v..

Side Events / Hoạt động chính

Opening Ceremony and Prize-giving for the Industry’s Persons of Merit, Technical Seminar, New Product Release, Export Consulting, Purchasing Consulting, IIR International Conference

Lễ khai mạc, Ra mắt sản phẩm mới, Hội nghị Quốc tế IIR, v.v..

Organizer / Đơn vị tổ chức

Ministry of Trade, Industry & Energy

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng

Show Management / Đơn vị quản lý

Korea Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association

Hiệp hội Công nghiệp Điều hòa và Tủ lạnh Hàn Quốc

Website

http://www.harfko.com/english

 

 

Triển lãm Quốc tế Nhựa & Cao su 2015

KOPLAS 2015 (The 23rd International Plastics & Rubber Show)

Exhibition / Tên triển lãm

KOPLAS 2015 (The 23rd International Plastics & Rubber Show)

Triển lãm Quốc tế Nhựa & Cao su 2015

Time / Thời gian

March 10 ~ 14, 2015

Từ 10~14/3/2015

Venue / Địa điểm

KINTEX (Korea International Exhibition Center)

Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc (KINTEX)

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 21,384m2

Diện tích trưng bày : 21,384m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Raw material and Auxiliary Materials, Semi-finished and Finished Products, Processing Machinery, Post Processing Machinery, etc.

Nguyên liệu và phụ liệu, sản phẩm bán thành phảm và sản phẩm hoàn thiện, Máy móc v.v..

Organizer / Đơn vị tổ chức

Korea E & Ex Inc., Korea Plastics Processing Machine Industry Cooperative

Korea E & Ex Inc., Hiệp hội Công nghiệp chế biến nhựa Hàn Quốc

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

Ministry of Trade, Industry & Energy and etc.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, v.v..

Website

http://koplas.com/eng/about/about.asp

 

KOGOLF 2015 (Korea Golf Fair 2015)

Triển lãm Golf Hàn Quốc2015

Exhibition / Tên triển lãm

KOGOLF 2015 (Korea Golf Fair 2015)

Triển lãm Golf Hàn Quốc2015

Time / Thời gian

March 12 ~ 15, 2015

Từ  12~15/3/2015

Venue / Địa điểm

COEX Exhibition Venue

Trung tâm Triển lãm Quốc tế COEX

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Golf equipment, golf technology, golf service, etc.

Dụng cụ, công nghệ, dịch vụ v.v.. liên quan đến golf

Website

http://kogolf.co.kr/