Kết nối với chúng tôi

Thư viện

Sự kiện Online

 

DIOPS 2015 (Daegu International Optical Show)

Triển lãm quốc tế quang học Daegu 2015

Exhibition / Tên triển lãm

DIOPS 2015 (Daegu International Optical Show)

Triển lãm quốc tế quang học Daegu 2015

Time / Thời gian

April 16 ~ 18, 2015

Từ  16~18/4/2015

Venue / Địa điểm

EXCO, Bukgu, Daegu, Korea

Trung tâm Triển lãm EXCO, Bukgu, Daegu, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 20,077m2

Diện tích trưng bày : 20,077m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Frames, Lenses, Sunglasses, Optical Instruments, etc

Khung, thấu kính, kính, các thiết bị quang học, v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

KOISC (Korea Optical Industry Support Center)

Trung tâm hỗ trợ công nghiệp quang học Hàn Quốc (KOISC)

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

Ministry of Trade, Industry & Energy and etc.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, v.v..

Website

http://www.diops.co.kr/front/eng/#

 

 

Photo & Imaging 2015 (The 24th Seoul International Photo & Imaging Industry Show 2015)

Triển lãm Quốc tế công nghiệp hình ảnh 2015 tại Seoul lần thứ 24 

Exhibition / Tên triển lãm

Photo & Imaging 2015 (The 24th Seoul International Photo & Imaging Industry Show 2015)

Triển lãm Quốc tế công nghiệp hình ảnh 2015 tại Seoul lần thứ 24

Time / Thời gian

April 16 ~ 19, 2015

Từ  16~19/4/2015

Venue / Địa điểm

COEX, Seoul, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế COEX, Seoul, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 18,378m2

Diện tích trưng bày : 18,378m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Image Processing, Image Application, etc

Quá trình tạo ảnh, ứng dụng hình ảnh, v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

COEX, KOPHIA (Korea Photonics Industry Association), KOPI (Korea Photo Imagine Industry Association)

COEX, Hiệp hội công nghiệp quang tử học Hàn Quốc (KOPHIA), Hiệp hội công nghiệp ảnh Hàn Quốc (KOPI)

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

Ministry of Trade, Industry & Energy and etc.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, v.v..

Website

http://www.photoshow.co.kr/english/

 

 

Cosmobeauty  Seoul 2015 (Seoul International Cosmetics & Beauty Expo 2015)

Hội chợ Quốc tế Làm đẹp và Mỹ phẩm Seoul 2015 

Exhibition / Tên triển lãm

Cosmobeauty  Seoul 2015 (Seoul International Cosmetics & Beauty Expo 2015)

Hội chợ Quốc tế Làm đẹp và Mỹ phẩm Seoul 2015

Time / Thời gian

April 23~ 25, 2015

Từ  23~25/4/2015

Venue / Địa điểm

COEX, Seoul, Korea

Trung tâm Triển lãm Quốc tế COEX, Seoul, Hàn Quốc

Size(estimated) /

Diện tích (ước tính)

Exhibition Scale: 14,733m2

Diện tích trưng bày : 14,733m2

Exhibit Products /

Sản phẩm trưng bày

Cosmetics, Perfume, Hair, etc

Mỹ phẩm, nước hoa, tóc, v.v…

Organizer / Đơn vị tổ chức

KIECO (Korea International Exhibition Co., Ltd)

KCA (Korea Cosmetic Association)

KOBIS (Korea Beauty Industry Society)

Công ty Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc (KIECO)

Hiệp hội Mỹ phẩm Hàn Quốc (KCA)

Hiệp hội công nghiệp làm đẹp Hàn Quốc (KOBIS)

Supporter by / Đơn vị hỗ trợ

MOHW (Ministry of Health & Welfare), etc.

Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội, v.v..

Website

http://www.photoshow.co.kr/english/