Tin tức MICE

Hàn Quốc giới thiệu thông điệp truyền thông du lịch MICE mới

  • Facebook
  • Twitter
  • Zalo
  • Zalo

Hàn Quốc giới thiệu thông điệp truyền thông du lịch MICE mới “Stay Connected for Your Success” (Kết nối thành công) và “Light Up Your Passion” (Thắp sáng đam mê).

Hiệp hội MICE Hàn Quốc sẽ giới thiệu hai thông điệp truyền thông MICE mới nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch MICE của Hàn Quốc và hai thông điệpnày sẽ được sử dụng riêng biệt cho hai bộ phận là Du lịch Hội nghị &Hội thảo và Du lịch khen thưởng & hội họp. Với mảng du lịch hội nghị & hội thảo thông điệp truyền thông mới là mới là “Stay Connected for Your Success”. Đối với du lịch khen thưởng & hội họp, thông điệp truyền thông mới là “Light Up Your Passion”.

Stay Connected for Your Success”, thông điệp mới của mảng du lịch Hội nghị nhấn mạnh vào 3 điểm mạnh chính của Hàn Quốc trong tổ chức hội nghị quốc tế: ‘Tiện lợi’, ‘Tân Tiến’ và ‘Mạng lưới. Thứ nhất là ‘Tiện lợi’- mô tả khả năng tiếp cận của Hàn Quốc, cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng MICE và công nghệ thông tin tuyệt vời; tiếp theo ‘Tân Tiến’ mô tả khả năng của Hàn Quốc để dẫn đầu các xu hướng, công nghệ và truyền thống tiên tiến; và cuối cùng, ‘Mạng lưới’ mô tả Hàn Quốc như một cơ hội không giới hạn cho phát triển công nghiệp và kết nối mạng.

Light Up Your Passion”, thông điệp cho mảng du lịch khen thưởng, được đưa ra để nhấn mạnh 3 thế mạnh của Hàn Quốc như là một điểm đến của các cuộc hội họp và du lịch khen thưởng. Cụ thể, ba điểm mạnh ở đây chính là ‘Hấp dẫn,’ Liên tục đổi mới’ và ‘Tiện lợi’. Sự hấp dẫn của Hàn Quốc đến từ một nền văn hóa truyền thống phong phú nhưng không thiếu những nét độc đáo, hấp dẫn như làn sóng Hallyu. Hàn Quốc cũng liên tục làm mới mình bằng sự kết hợp các ý tưởng với công nghệ tiên tiến để cải thiện năng suất, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng sở hữu cơ sở hạ tầng với thiết kế và kỹ thuật vô cùng tiên tiến, tiện nghi và hiện đại để đảm bảo đáp ứng tốt nhất cho các sự kiện quốc tế được tổ chức tại đây.

Những thông điệp truyền thông MICE mới này được hy vọng sẽ củng cố hình ảnh Hàn Quốc như một đất nước của những cơ hội mới, cũng như một đất nước của văn hóa truyền thống. Đồng thời, Hàn Quốc cũng mong rằng các thông điệp sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về ngành công nghiệp MICE của Hàn Quốc, cũng như Slogan – Korea, Beyond Meetings.