Sự kiện mice

Sự kiện MICE

Những hội nghị, triển lãm, lễ hội quốc tế và nhiều sự kiện kinh tế quy mô tại Hàn Quốc


Hội nghị quốc tế về giáo dục EDUCON 2020 sẽ được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 1 năm 2020.

Với chủ đề “Tương lai là Giáo Dục”, Hội nghị giáo dục Hàn Quốc 2020 trình bày một mô hình mới về trường học thông minh trong tương lai thông qua sự kết hợp của giáo dục và công nghệ trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Sự kiện này sẽ phục vụ như một nền tảng để thảo luận về định hướng giáo dục trong tương lai và là cơ hội trao đổi toàn cầu giữa các quan chức giáo dục trong và ngoài nước.

Thời gian: Ngày 16 (Thứ năm) đến ngày 17 (Thứ sáu), tháng 1, năm 2020
Địa điểm: Trung tâm hội nghị COEX, Seoul, Hàn Quốc
Ngôn ngữ: Tiếng anh
Website: http://worldeducon.com/