Sự kiện mice

Sự kiện MICE

Những hội nghị, triển lãm, lễ hội quốc tế và nhiều sự kiện kinh tế quy mô tại Hàn Quốc


Hội nghị quốc tế về Mô hình đa phương tiện (MMM) lần thứ 26 sẽ được tổ chức tại Daejeon, Hàn Quốc, vào ngày 5 đến ngày 8 tháng 1, năm 2020.

MMM là một hội nghị quốc tế hàng đầu dành cho các nhà nghiên cứu và các nhà thực nghiệm trong ngành để chia sẻ ý tưởng mới, kết quả nghiên cứu ban đầu và kinh nghiệm phát triển thực tế từ tất cả các lĩnh vực liên quan đến MMM. Hội nghị kêu gọi các tài liệu nghiên cứu báo cáo kết quả điều tra ban đầu, cùng các báo cáo ứng dụng mới và hấp dẫn nhất. Các phiên thảo luận đặc biệt, bài thuyết giảng và các cuộc trình chiếu các ứng dụng mới cũng sẽ góp phần tạo nên một hội nghị chất lượng cao.

Thời gian : ngày 5 (Chủ nhật) – 8 (Thứ 4), tháng 1, năm 2020
Địa điểm: Trung tâm hội nghị Daejeon, Thành phố Daejeon, Hàn Quốc
Ngôn ngữ: Tiếng anh
Website : http://www.mmm2020.kr/index.html