Sự kiện mice

Sự kiện MICE

Những hội nghị, triển lãm, lễ hội quốc tế và nhiều sự kiện kinh tế quy mô tại Hàn Quốc


Hội nghị quốc tế lần thứ 10 về điện tử công suất ECCE Châu Á (ICPE 2019-ECCE Châu Á) sẽ diễn ra từ thứ hai, ngày 27 đến thứ năm, ngày 30 tháng 5 tại trung tâm BEXCO, Busan, Hàn Quốc.
ICPE 2019-ECCE Châu Á là một trong những hội nghị quốc tế hàng đầu được tổ chức bốn năm một lần tại Hàn Quốc dành cho các kỹ sư và nhà nghiên cứu làm việc trong các lĩnh vực về điện tử công suất. ECCE cũng chính là một diễn đàn quốc tế thảo luận về những tiến bộ trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng của lĩnh vực.
Thời gian diễn ra sự kiện: (thứ hai) ngày 27 – (thứ năm) ngày 30, tháng 5
Địa điểm: BEXCO, Busan, Hàn Quốc
Ngôn ngữ: Tiếng anh, Tiếng hàn
Website chính thức: http://www.icpe2019.org/sub1/sub1_01