Sự kiện mice

Sự kiện MICE

Những hội nghị, triển lãm, lễ hội quốc tế và nhiều sự kiện kinh tế quy mô tại Hàn Quốc


Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về mô phỏng phân tử sẽ được tổ chức ở Đảo Jeju, Korea vào 3-6/11/2019.

Hội nghị quốc tế về mô phỏng phân tử đóng vai trò là nơi các nhà nghiên cứu công bố tiến trình nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực phân tử. Hội nghị cũng tạo cơ hội cho các học giả nổi tiếng, nhà nghiên cứu công nghiệp và sinh viên khắp thế giới trao đổi ý tưởng, thông tin theo các chủ đề Lý thuyết & Phương pháp luận, Big Data & Machine-learning, Công nghệ nano và vật liệu rắn, mềm,…

Chương trình bao gồm phiên họp toàn thể, bài phát biểu, trình bày poster cũng như một buổi tiếp đón và tiệc chiêu đãi.

Thời gian tổ chức: 3-6/11/2019

Địa điểm: Khách sạn Lotte, Đảo Jeju, Hàn Quốc

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Trang web chính thức: http://icms2019.org/index.php