Tin tức MICE

Hội nghị Quốc tế về vật liệu điện tử

24/11/2018
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Zalo
  • Zalo

Hiệp hội quốc tế về nghiên cứu khoa học vật liệu(IUMRS) – Hội nghị quốc tế về Hội nghị quốc tế về vật liệu điện tử 2018 (ICEM) sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị Daejeon, Hàn Quốc từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8 năm 2018.

 

Hội nghị được tổ chức bởi Hiệp hội nghiên cứu khoa học vật liệu Hàn Quốc và Hiệp hội quốc tế về nghiên cứu khoa học vật liệu. Chương trình sẽ bao gồm các hội thảo chuyên đề nằm trong phạm vi nhiều chủ đề như: Vật liệu điện tử, Vật liệu 2D, Soft Electronics, vật liệu vận hành, Năng lượng và dự trữ năng lượng, Kĩ thuật sinh học và loại vật liệu mới.

Thời gian diễn ra: 19~24/8/2018
Địa điểm: Trung tâm hội nghị Daejeon, Hàn Quốc
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn
website: http://www.iumrs-icem2018.org/