Sự kiện mice

Sự kiện MICE

Những hội nghị, triển lãm, lễ hội quốc tế và nhiều sự kiện kinh tế quy mô tại Hàn Quốc


Hội nghị quốc tế Zero Energy Mass Custom Home (ZEMCH 2019) sẽ được tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 26-28/11/2019

Hội nghị quốc tế Zero Energy Mass Custom Home (ZEMCH 2019) đóng vai trò là nền tảng cho các nhà nghiên cứu, sản xuất, lập pháp và các nhà đầu tư cùng thảo luận vấn đề liên quan đến tiến hành môi trường xây dựng bền vững về các mặt xã hội, kinh tế, môi trường, con người.

Diễn giả và người phát biểu sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng các công trình liên quan tới môi trường xây dựng và phát triển bền vững. Các chủ đề đặc biệt bao gồm phát triển bền vững về xã hôi, kinh tế, môi trường, các thiết kế bền vững và quản lý thi công, tái cấu trúc đô thị,…

Thời gian tổ chức: 26-28/11/2019

Địa điểm: Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST), Seoul, Hàn Quốc

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Trang web chính thức: http://www.zemch2019seoul.org/