Sự kiện mice

Sự kiện MICE

Những hội nghị, triển lãm, lễ hội quốc tế và nhiều sự kiện kinh tế quy mô tại Hàn Quốc


GBC (Hội nghị sinh học toàn cầu) là một sự kiện quốc tế lớn được tổ chức tại Hàn Quốc hàng năm vào cuối tháng 6 trong tuần lễ sinh học.

GBC góp phần xây dựng một nền tảng hỗ trợ phát triển ngành y sinh, thúc đẩy sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ vắc-xin đến các sản phẩm trị liệu tế bào và gen, hướng tới chu kì phát triển toàn diện. Hàng năm, có tới hơn 3.700 chuyên gia và nhà lãnh đạo từ ngành y sinh tham gia vào sự kiện quốc tế này.

Thời gian: 24 tháng 6 (Thứ Hai) đến 28 (Thứ Sáu), 2019

Địa điểm: Khách sạn Grand InterContinental Parnas, Seoul, Hàn Quốc

Ngôn ngữ: tiếng anh, tiếng hàn

Trang web chính thức: https://www.gbckorea.kr/fairDash.do?hl=ENG