Tin tức MICE

Hội thảo Quốc tế lần thứ 11 về vật liệu địa kĩ thuật tổng hợp tại Seoul, Hàn Quốc

24/11/2018
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Zalo
  • Zalo

Hội thảo Quốc tế lần thứ 11 về Vật liệu địa kĩ thuật tổng hợp sẽ được tổ chức tại thành phố Seoul, Hàn Quốc từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 9 năm 2018.

Dự kiến sẽ có khoảng 1000 chuyên gia đến từ 100 quốc gia sẽ tham gia vào chương trình kéo dài suốt 1 tuần được tổ chức bởi Hiệp hội Vật liệu địa kĩ thuật tổng hợp Hàn Quốc và Hiệp hội Vật liệu địa kĩ thuật tổng hợp Quốc tế này. Với chủ đề “Vật liệu địa kĩ thuật tổng hợp: Giải pháp cải tiến cho sự phát triển lâu dài”, Hội thảo sẽ giải quyết các vấn đề liên đới từ Các giải pháp Vật liệu địa kĩ thuật tổng hợp, tác dụng của nó đối với việc ngăn chặn và làm giảm đi các thảm họa thiên nhiên và các vấn đề toàn cầu khác.

Thời gian: 16~21.9.2018
Địa điểm: Trung tâm hội nghị COEX, Seoul, Hàn Quốc
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn
Website: http://www.11icg-seoul.org/