Sự kiện mice

Sự kiện MICE

Những hội nghị, triển lãm, lễ hội quốc tế và nhiều sự kiện kinh tế quy mô tại Hàn Quốc


SparkLabs DemoDay 14 đã được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2019.

SparkLabs DemoDay là sự kiện demoday lớn nhất thế giới quy tụ các công ty khởi nghiệp công nghệ, phát minh mới. Tại sự kiện, các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ truyền thông, viễn thông sẽ cùng nhau thảo luận về xu hướng và những vấn đề hiện nay trên thế giới. SparkLabs DemoDay là sự kiện rất đáng tham dự dành cho những người quan tâm tới các phát minh và xu hướng mới. Tại sự kiện, bạn có thể gặp gỡ các công ty tiên phong về khởi nghiệp, nhà đầu tư, lãnh đạo các doanh nghiệp, truyền thông và cả các cơ quan chính phủ liên quan.

Thời gian tổ chức: 11/12 – 12/12/2019
Địa điểm: Trung tâm hội nghị COEX, Seoul, Hàn Quốc
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh
Website chính thức: http://www.sparklabsdemoday.com/en/index.php