Kết nối với chúng tôi

Thư viện

CUỘC THI "KHÁM PHÁ XỨ HÀN, VÔ VÀN QUÀ TẶNG" THÁNG 8
Completed Event
Event period -0001-11-30 ~ -0001-11-30
DU LỊCH HÈ TỚI HÀN QUỐC NHẬN NHIỀU HƠN THẾ
Completed Event
Event period 2015-07-21 ~ 2015-08-04
CUỘC THI "KHÁM PHÁ XỨ HÀN VÔ VÀN QUÀ TẶNG" THÁNG 7
Completed Event
Event period 2015-07-10 ~ 2015-07-30
CUỘC THI "KHÁM PHÁ XỨ HÀN VÔ VÀN QUÀ TẶNG"
Completed Event
Event period 2015-05-13 ~ 2015-12-31
THỂ LỆ CUỘC THI  KPOP SONG & COVER DANCE 2015
Completed Event
Event period 2015-04-05 ~ 2015-05-03
Cuộc thi Đuổi hình bắt chữ
Completed Event
Event period 2015-03-30 ~ 2015-03-13
Cuộc thi Tìm lỗi đổi quà
Completed Event
Event period 2014-11-05 ~ 2014-11-30
Cuộc thi online - Du lịch Hàn Quốc qua Ẩm thực
Completed Event
Event period 2014-11-05 ~ 2014-10-20
Cuộc thi lập Kế hoạch Du lịch Hàn Quốc - Cổ vũ Việt Nam
Completed Event
Event period 2014-04-25 ~ 2014-05-31
Cuộc thi làm Clip Du lịch Hàn Quốc - Cổ vũ Việt Nam
Completed Event
Event period 2014-07-14 ~ 2014-08-15