Thời tiết

Thời tiết tại Hàn Quốc

Weather

 • Seoul Mostly Cloudy
 • IncheonMostly Cloudy
 • Suwon Mostly Cloudy
 • ChuncheonMostly Cloudy
 • Gangneung Mostly Cloudy
 • CheongjuMostly Cloudy
 • Seosan Mostly Cloudy
 • Daejeon Mostly Cloudy
 • Jeonju Mostly Cloudy
 • GwangjuMostly Cloudy
 • YeosuMostly Cloudy
 • Ulleungdo/DokdoPartly Cloudy
 • Andong Mostly Cloudy
 • Daegu Partly Cloudy
 • Pohang Partly Cloudy
 • UlsanPartly Cloudy
 • Changwon Partly Cloudy
 • BusanPartly Cloudy
 • Jeju Partly Cloudy
 • Seoul Mostly Cloudy
 • IncheonMostly Cloudy
 • Suwon Mostly Cloudy
 • ChuncheonMostly Cloudy
 • Gangneung Mostly Cloudy
 • CheongjuMostly Cloudy
 • Seosan Mostly Cloudy
 • Daejeon Mostly Cloudy
 • Jeonju Mostly Cloudy
 • GwangjuMostly Cloudy
 • YeosuMostly Cloudy
 • Ulleungdo/DokdoPartly Cloudy
 • Andong Mostly Cloudy
 • Daegu Partly Cloudy
 • Pohang Partly Cloudy
 • UlsanPartly Cloudy
 • Changwon Partly Cloudy
 • BusanPartly Cloudy
 • Jeju Partly Cloudy
 • Seoul Mostly Cloudy
 • IncheonMostly Cloudy
 • Suwon Mostly Cloudy
 • ChuncheonMostly Cloudy
 • Gangneung Mostly Cloudy
 • CheongjuMostly Cloudy
 • Seosan Mostly Cloudy
 • Daejeon Mostly Cloudy
 • Jeonju Mostly Cloudy
 • GwangjuMostly Cloudy
 • YeosuMostly Cloudy
 • Ulleungdo/DokdoPartly Cloudy
 • Andong Mostly Cloudy
 • Daegu Partly Cloudy
 • Pohang Partly Cloudy
 • UlsanPartly Cloudy
 • Changwon Partly Cloudy
 • BusanPartly Cloudy
 • Jeju Partly Cloudy
Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Korea > Seoul/Gyeonggi-do/Incheon
Seoul/Gyeonggi-do/Incheon
 • Seoul Mostly Cloudy
 • IncheonMostly Cloudy
 • Suwon Mostly Cloudy
 • Dongducheon Mostly Cloudy
 • MunsanMostly Cloudy
 • Yangpyeong Mostly Cloudy
 • IcheonMostly Cloudy
 • BaengnyeongdoCloudy
 • GanghwaMostly Cloudy
Gangwon-do Korea > Gangwon-do
Gangwon-do
 • ChuncheonMostly Cloudy
 • Gangneung Mostly Cloudy
 • CheorwonMostly Cloudy
 • Inje Mostly Cloudy
 • Hongcheon Mostly Cloudy
 • Wonju Mostly Cloudy
 • Yeongwol Mostly Cloudy
 • DaegwallyeongMostly Cloudy
 • Taebaek Mostly Cloudy
 • SokchoMostly Cloudy
 • Donghae Mostly Cloudy
Chungcheongnam-do Korea > Chungcheongnam-do
Chungcheongnam-do
 • Seosan Mostly Cloudy
 • Daejeon Mostly Cloudy
 • BoryeongMostly Cloudy
 • Cheonan Mostly Cloudy
 • BuyeoMostly Cloudy
 • Geumsan Mostly Cloudy
Chungcheongbuk-do Korea > Chungcheongbuk-do
Chungcheongbuk-do
 • CheongjuMostly Cloudy
 • ChungjuMostly Cloudy
 • Jecheon Mostly Cloudy
 • Boeun Mostly Cloudy
 • Chupungnyeong Mostly Cloudy
Jeollabuk-do Korea > Jeollabuk-do
Jeollabuk-do
 • Jeonju Mostly Cloudy
 • JeongeupMostly Cloudy
 • JangsuMostly Cloudy
 • NamwonMostly Cloudy
 • Imsil Mostly Cloudy
 • SunchangMostly Cloudy
 • GunsanMostly Cloudy
 • GochangMostly Cloudy
 • Buan Mostly Cloudy
Jeollanam-do Korea > Jeollanam-do
Jeollanam-do
 • GwangjuMostly Cloudy
 • YeosuMostly Cloudy
 • WandoMostly Cloudy
 • Haenam Mostly Cloudy
 • GoheungMostly Cloudy
 • SuncheonMostly Cloudy
 • HeuksandoMostly Cloudy
 • YeonggwangMostly Cloudy
 • JindoMostly Cloudy
Gyeongsangbuk-do Korea > Gyeongsangbuk-do
Gyeongsangbuk-do
 • Ulleungdo/DokdoPartly Cloudy
 • Andong Mostly Cloudy
 • Daegu Partly Cloudy
 • Pohang Partly Cloudy
 • UljinPartly Cloudy
 • Yeongdeok Partly Cloudy
 • MungyeongMostly Cloudy
 • SangjuMostly Cloudy
 • Yeongju Mostly Cloudy
 • BonghwaMostly Cloudy
 • UiseongPartly Cloudy
 • GumiMostly Cloudy
 • YeongcheonPartly Cloudy
Gyeongsangnam-do Korea > Gyeongsangnam-do
Gyeongsangnam-do
 • UlsanPartly Cloudy
 • Changwon Partly Cloudy
 • BusanPartly Cloudy
 • YangsanPartly Cloudy
 • TongyeongPartly Cloudy
 • Geoje Partly Cloudy
 • Namhae Mostly Cloudy
 • Geochang Mostly Cloudy
 • HapcheonPartly Cloudy
 • Miryang Partly Cloudy
 • Jinju Partly Cloudy
 • SancheongMostly Cloudy
Jeju-do Korea > Jeju-do
Jeju-do
 • Jeju Partly Cloudy
 • Seongsan Partly Cloudy
 • GosanPartly Cloudy
Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Gangwon-do Chungcheongnam-do Chungcheongbuk-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangnam-do Jeollabuk-do Jeollanam-do Jeju-do Seoul/Gyeonggi-do/Incheon Gangwon-do Chungcheongbuk-do Chungcheongnam-do Gyeongsangbuk-do Gyeongsangnam-do Jeollabuk-do Jeollanam-do Jeju-do

Dự báo thời tiết 5 ngày tới

Koear-City

Area Weekly Weather
Nhiệt độ

Cao nhất

Thấp nhất

Nhiệt độ

Cao nhất

Thấp nhất

Nhiệt độ

Cao nhất

Thấp nhất

Nhiệt độ

Cao nhất

Thấp nhất

Nhiệt độ

Cao nhất

Thấp nhất