Sự kiện mice

Sự kiện MICE

Những hội nghị, triển lãm, lễ hội quốc tế và nhiều sự kiện kinh tế quy mô tại Hàn Quốc


Triển lãm – Hội nghị Công nghệ thông minh về phát triển và mua sắm bền vững (STS & P 2019) sẽ được tổ chức tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc, vào ngày 17-20 tháng 10 năm 2019.

STS & P là nền tảng phát triển cung cấp các giải pháp sáng tạo nhằm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững. STS & P cung cấp không gian cho phép các doanh nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ kết nối với thị trường và nguồn huy động vốn phát triển toàn cầu.
STS & P đặt mục tiêu củng cố vị thế là tổ chức hàng đầu của Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ bền vững và tìm kiếm nguồn đầu tư phát triển.

Thời gian tổ chức: 21/10 – 23/10/2019
Địa điểm: Trung tâm hội nghị Suwon, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn
Trang web chính thức: http://www.atweek.org/